KOSTRA nøkkeltall

Vestre Toten - 0529 (Oppland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestre Toten Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,6 9,0 8,5 8,6 8,8 8,6 8,7 8,9 8,9 8,9 8,3 8,5 8,7 8,7 8,0 8,3 8,5 8,7 8,7 8,0 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,3 8,5 8,4 8,5 8,6 8,3 8,5 8,4 8,5 8,6 8,3 8,5 8,4 8,5 8,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 188 336 354 470 500 257 266 283 303 312 204 216 229 260 249 204 216 229 260 249 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 213 265 307 311 327 213 265 307 311 327 213 265 307 311 327
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,18 4,99 5,54 5,23 5,37 4,64 4,44 4,62 4,46 4,43 4,55 4,61 4,67 4,65 4,71 4,55 4,61 4,67 4,65 4,71 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 5,30 5,35 5,50 5,67 5,56 5,30 5,35 5,50 5,67 5,56 5,30 5,35 5,50 5,67 5,56
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 15 17 20 16 204 68 69 78 71 82 89 97 99 77 88 89 97 99 77 88 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 51 51 57 58 69 51 51 57 58 69 51 51 57 58 69
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 479 459 433 506 309 474 522 519 578 587 478 520 557 577 593 478 520 557 577 593 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 426 434 429 435 460 426 434 429 435 460 426 434 429 435 460
Herav utgifter til renhold (kr) kr 167 161 145 143 1 131 154 152 161 169 152 156 158 170 175 152 156 158 170 175 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 192 194 186 186 182 192 194 186 186 182 192 194 186 186 182
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 107 100 105 140 131 99 107 108 127 124 106 112 113 126 144 106 112 113 126 144 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 119 128 126 130 135 119 128 126 130 135 119 128 126 130 135
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt