KOSTRA nøkkeltall

Vestre Toten - 3443 (Innlandet)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestre Toten Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall . . . . 419 6 300 6 192 6 267 5 810 9 737 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 . . . . 9 381
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall . . . . 31 16 16 16 15 17 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 . . . . 25
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent . . . . 90 57 57 56 59 62 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 . . . . 60
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr . . . . 694 1 607 1 534 1 421 2 260 1 399 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 . . . . 1 232
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr . . . . 0 6 001 6 443 6 271 7 600 10 676 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 . . . . 12 195
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent . . . . 10 30 30 31 32 23 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 . . . . 26
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall . . . . 7 135 127 113 119 143 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 . . . . 122
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall . . . . 4,3 0,9 1,0 1,0 1,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 . . . . 1,8
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall . . . . 16,1 14,7 12,1 10,4 12,6 12,6 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 . . . . 14,9

Kontakt