KOSTRA nøkkeltall

Vestre Toten - 0529 (Oppland)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestre Toten Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 11 319 11 695 11 680 15 754 16 679 6 056 6 286 6 871 7 514 7 042 6 291 6 770 7 368 8 077 9 426 6 291 6 770 7 368 8 077 9 426 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 7 017 7 596 9 202 10 246 10 788 7 017 7 596 9 202 10 246 10 788 7 017 7 596 9 202 10 246 10 788
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 7,5 8,4 7,0 7,0 6,3 4,6 5,0 4,9 4,8 4,4 4,6 4,8 5,0 4,7 5,2 4,6 4,8 5,0 4,7 5,2 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,9 5,4 5,3 5,0 5,3 4,9 5,4 5,3 5,0 5,3 4,9 5,4 5,3 5,0 5,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,9 7,3 6,7 5,9 4,6 4,9 5,1 5,2 5,1 4,7 4,8 5,0 5,0 4,9 5,1 4,8 5,0 5,0 4,9 5,1 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 5,4 5,5 5,1 5,0 4,7 5,4 5,5 5,1 5,0 4,7 5,4 5,5 5,1 5,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,3 5,5 6,6 5,9 4,5 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 3,8 4,1 4,3 4,3 4,3 3,8 4,1 4,3 4,3 4,3 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,1 4,2 4,6 4,7 4,3 4,1 4,2 4,6 4,7 4,3 4,1 4,2 4,6 4,7 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 41 408 45 872 54 215 68 077 89 968 36 692 39 524 41 690 47 001 48 625 39 882 40 852 41 231 45 289 51 391 39 882 40 852 41 231 45 289 51 391 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 44 853 48 579 53 848 67 627 88 844 44 853 48 579 53 848 67 627 88 844 44 853 48 579 53 848 67 627 88 844
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 60 701 28 485 31 290 56 325 99 942 31 025 29 624 31 830 32 704 31 659 33 289 31 547 31 246 32 660 41 752 33 289 31 547 31 246 32 660 41 752 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 36 333 38 870 37 544 35 356 48 098 36 333 38 870 37 544 35 356 48 098 36 333 38 870 37 544 35 356 48 098
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 427 236 456 732 446 333 445 562 525 000 389 699 390 348 398 760 423 993 419 619 374 908 383 632 386 613 411 444 406 857 374 908 383 632 386 613 411 444 406 857 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 376 357 406 182 468 015 580 611 561 454 376 357 406 182 468 015 580 611 561 454 376 357 406 182 468 015 580 611 561 454
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 16,6 16,0 15,4 13,7 13,8 22,0 21,7 21,5 21,0 20,3 22,4 22,2 21,8 21,7 19,5 22,4 22,2 21,8 21,7 19,5 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 19,2 18,2 18,5 16,3 16,4 19,2 18,2 18,5 16,3 16,4 19,2 18,2 18,5 16,3 16,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 66 65 96 85 78 84 88 90 89 90 85 85 91 91 93 85 85 91 91 93 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 78 82 79 86 84 78 82 79 86 84 78 82 79 86 84

Kontakt