KOSTRA nøkkeltall

Vestre Slidre - 3452 (Innlandet)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestre Slidre Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr . . . 38 815 41 710 40 895 44 056 43 478 41 204 45 668 25 456 27 245 28 774 29 272 33 077 24 800 26 539 28 026 28 598 32 495 . . . 34 461 38 325
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk . . . 427,5 423,9 479,1 486,1 462,2 446,7 446,3 299,8 305,9 313,2 315,3 319,0 287,8 293,2 299,9 302,2 307,0 . . . 387,0 392,2
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 31,1 34,5 34,2 34,7 35,2 36,0 38,6 31,1 31,9 32,4 32,1 33,9 30,0 30,8 31,3 30,8 32,4 . . . 35,8 38,6
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent . . . 75,2 82,1 75,5 74,9 79,5 77,7 78,1 77,6 77,5 77,7 78,1 78,3 77,2 77,1 77,5 77,7 77,8 . . . 77,8 78,1
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk . . . 0,61 0,47 0,59 0,60 0,52 0,57 0,57 0,55 0,56 0,58 0,58 0,58 0,55 0,56 0,58 0,58 0,58 . . . 0,56 0,56
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent . . . 39,2 37,8 35,9 36,0 37,1 34,2 33,3 32,4 31,6 30,3 29,2 28,8 32,0 31,2 30,0 28,9 28,6 . . . 31,4 30,7
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent . . . 26,7 45,8 35,8 20,6 41,4 43,8 44,1 47,0 47,5 47,9 48,4 48,8 46,8 47,4 47,8 48,3 48,7 . . . 45,8 46,8
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent . . . 13,1 11,0 17,3 16,1 13,6 12,6 11,9 12,6 12,1 11,9 11,2 10,9 12,9 12,4 12,1 11,4 11,0 . . . 10,8 10,4
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent . . . 20,0 20,0 91,3 94,5 93,5 94,8 95,7 89,2 89,7 91,0 91,8 92,5 86,6 87,8 89,3 90,4 91,6 . . . 88,3 89,7
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr . . . 4 770 4 533 3 245 3 644 4 089 3 799 4 228 3 439 3 710 3 842 4 032 4 437 3 381 3 642 3 794 3 986 4 346 . . . 4 018 4 397
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent . . . 93,0 0,0 0,2 0,2 0,0 1,4 0,1 5,9 5,4 5,5 5,4 5,0 10,7 10,2 9,6 9,0 8,6 . . . 1,3 0,9
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer . . . 0,56 0,70 0,39 0,45 0,49 0,53 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,63 0,55 0,56 0,55 0,56 0,61 . . . 0,57 0,59
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent . . . 0,00 0,00 0,00 0,38 0,78 0,69 0,72 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,68 . . . 0,70 0,75
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 8,8 11,7 6,1 6,2 6,0 6,0 7,1 4,6 4,8 5,0 5,5 6,6 4,5 4,7 4,8 5,4 6,7 . . . 5,8 6,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 16,4 16,6 16,5 16,8 16,9 15,3 15,5 11,1 11,3 11,5 11,8 12,1 11,0 11,2 11,4 11,5 11,8 . . . 12,8 13,0
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 10,3 10,4 11,6 12,7 12,3 12,2 12,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,7 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 . . . 11,4 11,3
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)1 årsverk . . . 37,6 39,4 40,2 45,4 51,9 56,5 62,7 38,9 42,1 44,1 45,7 50,5 39,0 42,4 44,5 46,3 51,3 . . . 51,4 58,1
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier (prosent) prosent . . . 100,0 100,0 95,3 90,3 92,6 90,1 93,4 90,6 90,6 93,4 72,4 80,5 88,6 88,4 90,0 69,9 78,1 . . . 76,7 84,3
1Det er en større økning enn normalt i årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten mellom 2020 og 2021. Dette skyldes at flere kommuner har inkludert midlertidig ansatt personell som har bistått med koronavaksinering, på næring for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (86.903). Dette personellet skulle vært registrert på næring for annen forebyggende helsetjeneste (næring 86.904). Dette gir utslag ved sammenligning av de to årgangene både for landstall og en del kommuner, fylker og KOSTRA-grupper.

Kontakt