4398_0543
4398_0543
kostra
2019-08-22T06:35:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Vestre Slidre, faktaark Eiendomsforvaltning Vestre Slidre

KOSTRA nøkkeltall

Vestre Slidre - 0543 (Oppland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestre Slidre Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 5,5 2,9 6,1 6,4 8,5 8,8 8,8 8,8 9,8 9,9 10,0 10,3 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,3 8,5 8,4 8,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 139 150 129 76 192 220 248 253 191 231 247 336 242 258 271 278 246 259 279 288 213 265 307 311
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,90 4,52 4,46 4,47 6,57 6,47 6,74 6,92 7,41 0,09 7,65 7,46 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 5,30 5,35 5,50 5,67
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 64 49 73 66 86 91 84 93 103 8 875 87 85 86 94 100 99 93 101 109 109 51 51 57 58
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 640 290 619 645 462 488 483 511 545 43 665 588 634 482 515 517 562 481 525 540 581 426 434 429 435
Herav utgifter til renhold (kr) kr 166 64 170 166 137 154 160 160 123 10 151 163 176 144 152 157 161 143 150 156 159 192 194 186 186
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 140 68 140 148 111 123 119 129 120 9 964 130 148 102 109 111 126 101 109 113 127 119 128 126 130
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt