KOSTRA nøkkeltall

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestnes Kostragruppe 04 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,9 1,4 -0,5 -1,4 -1,8 6,3 3,8 -1,4 1,7 4,0 2,7 1,0 -0,2 2,2 3,7 2,6 1,5 0,0 1,3 3,7 2,6 1,5 0,0 1,3 3,7 3,7 2,2 1,5 2,5 4,2 3,8 2,6 1,9 2,7 4,3 3,3 1,2 -0,8 1,0 1,8
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,7 0,6 0,0 -0,9 -1,0 1,6 2,2 1,3 -0,1 -0,2 1,7 1,2 0,8 0,0 0,0 1,5 1,1 0,8 -0,2 0,0 1,5 1,1 0,8 -0,2 0,0 1,8 1,2 1,1 0,0 0,0 1,9 1,3 1,2 0,0 0,0 1,7 1,0 0,3 -0,4 0,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -2,2 -6,7 10,3 3,8 1,3 35,5 40,9 23,6 20,3 20,9 25,9 26,3 21,7 21,9 21,0 16,7 17,0 17,2 20,3 21,3 16,7 17,0 17,2 20,3 21,3 21,8 21,7 20,6 22,4 23,0 18,3 17,9 17,0 18,6 19,1 21,8 21,0 17,0 18,8 18,3
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 48,3 55,9 89,7 101,2 82,4 11,6 9,2 26,1 49,5 46,9 29,5 31,8 57,2 53,3 47,3 50,2 51,8 54,1 49,9 47,1 50,2 51,8 54,1 49,9 47,1 40,1 42,2 48,3 50,3 48,6 36,5 39,1 44,4 46,0 44,2 60,9 63,0 71,1 72,8 72,9
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 63,2 68,7 104,9 101,3 98,5 69,4 70,2 90,4 100,6 99,1 93,1 98,1 116,1 122,3 117,6 103,1 106,1 108,8 114,7 112,3 103,1 106,1 108,8 114,7 112,3 101,9 105,6 111,0 116,3 114,5 98,6 101,8 106,7 111,6 109,8 118,8 120,5 127,4 130,1 129,9
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 52 279 54 877 58 192 60 390 64 763 76 261 80 588 77 371 65 811 70 457 53 530 55 089 55 926 56 495 59 133 55 170 56 830 59 704 56 908 61 353 55 170 56 830 59 704 56 908 61 353 53 619 55 124 57 318 59 398 63 840 54 801 56 328 58 503 60 867 65 717 54 258 55 830 58 116 59 942 64 443
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,5 3,7 3,4 1,1 -1,2 14,7 20,9 13,6 9,7 11,7 10,4 10,6 9,7 10,4 12,5 8,1 8,7 9,3 8,9 10,9 8,1 8,7 9,3 8,9 10,9 11,7 12,3 12,4 11,8 13,7 11,4 12,2 12,1 11,5 13,4 8,0 8,8 8,9 7,2 8,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 11,2 20,8 42,4 20,4 10,8 11,1 14,9 24,7 16,1 13,4 13,7 16,1 17,3 17,4 14,0 13,4 13,3 15,0 13,1 12,4 13,4 13,3 15,0 13,1 12,4 14,5 15,2 16,3 15,7 13,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,5 14,8 14,2 16,0 14,6 16,1
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 21,5 38,1 38,9 58,8 21,7 43,6 50,0 40,9 33,5 23,5 21,6 29,0 38,5 31,0 35,9 31,1 29,5 28,2 23,6 36,2 31,1 29,5 28,2 23,6 36,2 34,9 36,0 33,8 34,9 37,8 40,1 44,9 41,5 38,4 39,1 26,0 28,1 37,2 34,9 24,2

Kontakt