KOSTRA nøkkeltall

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestnes Kostragruppe 04 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 603 1 701 1 652 1 409 970 10 095 8 533 7 453 76 118 78 116 40 864 45 033 50 333 53 177 57 231 114 601 125 030 170 679 39 633 42 673 114 601 125 030 170 679 39 633 42 673 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 46 517 49 874 49 401 43 406 46 878
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,0 3,2 3,1 2,6 1,8 3,4 3,2 .. 4,2 4,4 3,1 3,5 .. 5,1 5,5 3,4 3,7 .. 4,6 5,0 3,4 3,7 .. 4,6 5,0 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 3,4 3,6 .. 3,3 3,5
Landbrukseiendommer (antall) antall 537 537 537 537 535 3 003 2 644 .. 17 924 17 854 12 996 12 928 .. 10 494 10 433 33 956 34 028 .. 8 687 8 617 33 956 34 028 .. 8 687 8 617 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 13 787 13 725 .. 13 319 13 293
Jordbruksbedrifter (antall) antall 90 89 89 85 100 537 431 .. 3 652 3 640 3 257 3 210 .. 2 644 2 606 6 859 6 839 .. 1 946 1 912 6 859 6 839 .. 1 946 1 912 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 2 560 2 513 .. 2 388 2 347
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 17 588 17 572 17 524 17 412 20 519 117 000 93 751 .. 859 653 865 680 850 202 855 749 .. 860 265 862 041 1 562 192 1 594 643 .. 556 149 552 987 1 562 192 1 594 643 .. 556 149 552 987 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 539 793 540 144 .. 510 041 507 954
Produktivt skogareal (dekar) dekar 112 154 111 788 111 675 111 675 111 614 1 147 298 954 105 .. 11 011 937 11 005 581 4 240 856 4 233 155 .. 3 726 142 3 726 410 12 432 815 12 613 957 .. 2 230 362 2 231 025 12 432 815 12 613 957 .. 2 230 362 2 231 025 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 2 792 846 2 793 065 .. 2 601 249 2 601 968
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 169,0 25,2 50,0 5,3 0,0 36,0 21,5 28,9 1 946,9 374,0 501,2 318,2 333,6 3 035,9 777,3 1 177,5 1 048,7 984,7 284,0 244,9 1 177,5 1 048,7 984,7 284,0 244,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 1 204,1 414,8 307,9 186,9 444,8
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 58,0 10,0 37,0 1,5 0,0 35,6 15,2 27,4 390,1 97,9 372,9 164,4 196,6 666,4 488,0 434,6 326,7 537,6 240,6 175,8 434,6 326,7 537,6 240,6 175,8 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 602,3 183,1 167,0 113,0 143,5
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 111,0 15,2 13,0 3,8 0,0 0,4 6,3 1,5 1 556,8 276,1 128,3 153,8 137,0 2 369,5 289,3 742,9 722,0 447,1 43,4 69,1 742,9 722,0 447,1 43,4 69,1 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 601,8 231,7 140,9 73,9 301,3
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 54 46 77 15 0 182 237 290 2 399 2 264 1 483 942 1 458 1 942 1 594 4 299 4 899 8 125 348 357 4 299 4 899 8 125 348 357 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 1 575 1 023 3 106 510 507
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 52 29 32 38 12 87 80 97 788 837 480 434 453 385 408 1 554 1 560 2 008 393 378 1 554 1 560 2 008 393 378 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 523 518 535 449 442

Kontakt