KOSTRA nøkkeltall

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestnes Kostragruppe 04 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 25,1 28,6 21,4 20,5 41,0 73,0 55,6 66,6 55,0 62,5 51,8 42,7 50,1 33,5 30,3 48,5 48,3 53,0 29,8 31,7 48,5 48,3 53,0 29,8 31,7 38,2 37,3 36,3 36,2 35,3 33,7 32,5 31,5 31,2 30,5 42,9 40,2 37,1 36,0 38,3
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 144,9 126,2 128,6 118,8 145,6 174,5 156,6 137,6 149,2 152,8 132,7 134,1 146,8 119,8 124,0 147,3 152,7 148,7 150,6 151,4 147,3 152,7 148,7 150,6 151,4 135,4 137,6 139,9 143,1 144,2 133,6 136,1 138,8 142,9 144,4 135,6 138,6 136,7 142,4 147,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 4,9 5,0 4,8 5,1 4,5 2,7 2,4 2,0 2,8 2,9 5,4 4,9 3,3 5,7 5,6 4,2 3,8 3,9 5,2 5,0 4,2 3,8 3,9 5,2 5,0 5,5 5,2 4,9 4,7 4,7 7,1 6,6 6,4 6,3 6,3 4,7 5,2 4,9 4,8 4,6
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 10,1 11,4 13,1 15,8 10,5 8,5 9,2 8,6 10,1 10,1 8,5 8,3 7,7 7,9 8,1 8,6 8,6 8,4 7,9 8,1 8,6 8,6 8,4 7,9 8,1 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 8,9 8,8 9,2 9,5 9,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 74,1 62,5 65,9 58,4 63,0 71,8 71,6 72,7 70,1 71,9 69,2 73,5 73,6 71,0 70,9 68,9 69,4 73,6 73,3 73,3 68,9 69,4 73,6 73,3 73,3 72,8 73,5 75,0 72,4 72,5 73,4 74,2 75,5 73,2 73,1 72,2 71,0 75,3 70,7 69,7
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 56,6 60,0 61,0 52,4 63,7 66,7 72,3 70,3 65,7 68,0 67,1 68,0 68,7 66,3 66,8 65,5 66,9 67,5 68,0 68,8 65,5 66,9 67,5 68,0 68,8 69,2 69,6 68,7 68,1 68,7 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 69,7 68,9 68,2 67,9 66,8
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 15,9 13,9 15,4 16,6 15,2 12,0 11,4 11,4 13,7 14,0 15,2 15,0 15,8 16,5 16,5 15,1 15,3 14,8 16,8 16,7 15,1 15,3 14,8 16,8 16,7 16,5 16,2 15,8 15,7 15,6 16,8 16,5 16,0 15,8 15,6 15,6 15,6 15,1 15,2 15,0
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,4 39,1 39,1 41,8 42,3 41,0 41,8 41,6 42,4 42,2 40,8 41,0 41,4 42,5 42,5 40,8 41,0 41,3 42,8 43,3 40,8 41,0 41,3 42,8 43,3 41,3 41,7 41,7 42,9 43,0 41,4 41,7 41,9 43,1 43,2 41,3 41,8 41,9 43,1 42,9
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 17,8 17,7 17,7 16,3 17,2 22,4 21,0 23,2 21,7 22,4 23,8 23,8 24,6 22,4 23,8 23,4 23,2 23,1 22,0 22,2 23,4 23,2 23,1 22,0 22,2 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,5 23,4 22,9 22,8 22,6 22,8
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 114 848,0 114 958,3 123 098,4 120 572,6 133 911,2 148 533,2 159 212,2 165 786,7 138 934,1 149 423,4 114 957,3 119 932,1 117 514,3 111 516,6 120 870,6 116 553,2 121 676,9 129 236,8 109 170,0 115 748,0 116 553,2 121 676,9 129 236,8 109 170,0 115 748,0 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 126 051,8 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 128 272,3 112 183,8 116 706,4 123 130,5 124 317,7 132 556,3
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt