KOSTRA nøkkeltall

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestnes Kostragruppe 04 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 3,6 3,9 4,1 4,5 4,6 8,8 9,0 9,9 8,5 9,1 7,5 7,8 8,0 8,6 9,4 7,9 8,2 8,3 8,3 8,5 7,9 8,2 8,3 8,3 8,5 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 8,0 7,9 7,9 7,8 7,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 3 131 212 478 768 152 202 272 312 363 255 297 221 212 225 285 283 305 217 271 285 283 305 217 271 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 180 199 244 240 250
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 6,05 6,10 6,11 7,44 6,87 8,25 8,55 9,40 6,50 6,69 4,80 4,82 4,95 4,70 4,67 5,84 5,76 5,71 4,74 4,25 5,84 5,76 5,71 4,74 4,25 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 5,60 5,67 5,20 5,65 5,57
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 71 70 56 35 36 108 115 92 101 96 103 105 73 107 114 77 79 83 140 150 77 79 83 140 150 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 97 75 75 75 103
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 487 518 521 332 393 487 543 536 564 621 522 551 555 563 667 482 528 569 541 671 482 528 569 541 671 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 441 466 516 494 536
Herav utgifter til renhold (kr) kr 72 119 130 101 123 145 167 190 181 179 165 178 174 178 189 149 157 169 149 168 149 157 169 149 168 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 132 131 150 140 151
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 150 178 178 94 130 121 140 121 108 151 114 122 112 104 167 114 131 134 92 154 114 131 134 92 154 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 101 109 113 85 112
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt