KOSTRA nøkkeltall

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestnes Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 8 847 7 311 6 641 8 062 9 600 7 109 7 756 8 104 8 487 8 539 6 633 7 004 8 287 8 515 8 771 6 633 7 004 8 287 8 515 8 771 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 5 891 6 010 7 086 6 833 7 097 5 891 6 010 7 086 6 833 7 097
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,0 5,1 4,8 3,4 5,0 4,7 5,2 5,0 4,6 4,7 4,3 4,5 4,6 4,4 4,8 4,3 4,5 4,6 4,4 4,8 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 3,7 3,9 4,0 3,8 3,8 3,7 3,9 4,0 3,8 3,8
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,8 4,5 4,8 4,2 4,6 4,9 5,4 5,4 4,9 4,9 4,5 4,7 4,8 4,6 4,9 4,5 4,7 4,8 4,6 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 3,9 4,2 4,4 4,1 4,0 3,9 4,2 4,4 4,1 4,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,7 4,1 4,4 4,5 4,1 4,3 4,5 4,7 4,7 4,8 4,2 4,3 4,4 4,4 4,2 4,2 4,3 4,4 4,4 4,2 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,1 4,2 4,1 4,1 4,0 4,1 4,2 4,1 4,1
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 49 254 49 654 41 957 46 146 40 981 37 435 37 843 42 960 44 344 50 422 43 756 44 144 49 062 51 291 56 153 43 756 44 144 49 062 51 291 56 153 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 41 131 41 722 44 005 50 549 54 018 41 131 41 722 44 005 50 549 54 018
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 21 190 35 143 25 851 42 936 28 143 31 650 31 730 33 750 32 753 33 830 29 358 31 526 34 716 38 368 38 805 29 358 31 526 34 716 38 368 38 805 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 28 234 27 984 32 641 32 055 32 082 28 234 27 984 32 641 32 055 32 082
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 365 429 336 730 467 069 515 345 403 444 381 307 390 457 385 435 407 694 398 336 371 119 382 371 410 422 416 992 454 697 371 119 382 371 410 422 416 992 454 697 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 384 566 377 515 414 928 389 067 397 644 384 566 377 515 414 928 389 067 397 644
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 16,8 15,3 16,6 16,9 19,8 21,5 22,0 21,5 19,5 21,5 21,1 21,2 20,8 18,6 18,6 21,1 21,2 20,8 18,6 18,6 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 21,0 20,6 20,8 19,1 19,5 21,0 20,6 20,8 19,1 19,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 88 93 90 92 80 76 78 81 84 86 77 82 85 85 87 77 82 85 85 87 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 70 74 77 80 80 70 74 77 80 80

Kontakt