KOSTRA nøkkeltall

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestnes Kostragruppe 04 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 641 8 062 9 600 9 217 10 677 7 739 7 021 6 141 9 200 9 480 8 104 8 487 8 539 8 230 8 437 8 287 8 515 8 771 8 194 8 140 8 287 8 515 8 771 8 194 8 140 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 7 086 6 833 7 097 6 699 6 992
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,8 3,4 5,0 4,5 4,2 5,9 3,8 3,8 4,6 4,6 5,0 4,6 4,7 5,0 4,7 4,6 4,4 4,8 4,7 4,6 4,6 4,4 4,8 4,7 4,6 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 4,0 3,8 3,8 4,0 3,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,8 4,2 4,6 4,7 4,1 6,4 4,0 3,9 4,9 4,9 5,4 4,9 4,9 5,1 4,7 4,8 4,6 4,9 4,8 4,6 4,8 4,6 4,9 4,8 4,6 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 4,4 4,1 4,0 4,0 3,8
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,4 4,5 4,1 4,6 .. 4,5 4,2 3,1 4,3 .. 4,7 4,7 4,7 3,9 .. 4,4 4,3 4,2 3,8 .. 4,4 4,3 4,2 3,8 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. 4,1 4,1 4,1 3,9 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 41 957 46 146 40 981 50 342 53 180 39 313 52 019 68 181 55 007 60 955 42 960 44 344 50 422 56 446 58 789 49 062 51 291 56 153 51 661 60 682 49 062 51 291 56 153 51 661 60 682 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 44 005 50 549 54 018 55 090 64 471
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 25 851 42 936 28 143 37 333 46 590 38 917 27 568 20 458 41 921 44 420 33 770 32 889 33 930 53 462 46 305 34 778 38 425 38 956 38 347 38 073 34 778 38 425 38 956 38 347 38 073 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 32 761 32 219 32 156 31 733 35 846
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 467 069 515 345 418 962 288 600 372 800 414 863 337 000 390 500 383 602 389 567 388 026 409 386 404 546 470 473 406 786 413 006 420 025 459 114 444 335 417 461 413 006 420 025 459 114 444 335 417 461 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 418 134 393 523 404 229 413 503 396 996
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 16,6 16,9 19,8 16,9 15,0 20,9 14,9 13,5 16,9 15,8 21,5 19,5 21,5 18,0 17,5 20,8 18,6 18,6 18,1 17,1 20,8 18,6 18,6 18,1 17,1 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 20,8 19,1 19,5 20,3 17,0
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 90 93 80 90 96 81 95 87 88 88 81 84 86 94 94 85 85 87 94 88 85 85 87 94 88 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 77 80 80 87 85
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr 6 070 7 358 8 805 8 442 9 878 7 156 6 508 5 687 8 482 8 749 7 485 7 838 7 915 7 555 7 755 7 623 7 821 8 062 7 537 7 494 7 623 7 821 8 062 7 537 7 494 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 6 519 6 287 6 517 6 154 6 431
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent .. .. .. .. 3,7 .. .. .. .. 3,7 .. .. .. .. 3,4 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 .. .. .. .. 3,3

Kontakt