KOSTRA nøkkeltall

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestnes Kostragruppe 04 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 77,9 84,5 84,9 84,9 82,2 81,5 81,3 77,8 81,3 82,4 79,9 81,0 81,3 85,9 86,8 82,5 83,8 84,6 84,9 85,6 82,5 83,8 84,6 84,9 85,6 83,0 83,9 84,6 85,5 87,1 82,5 83,4 84,3 85,4 87,0 84,0 85,7 87,2 88,4 90,0
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 89,6 93,2 93,9 93,4 90,7 91,9 91,8 91,8 90,9 91,2 89,6 90,2 90,8 93,2 93,7 91,9 92,5 92,9 92,5 92,8 91,9 92,5 92,9 92,5 92,8 91,8 92,1 92,4 92,9 93,6 91,3 91,7 92,1 92,7 93,4 92,4 93,2 93,7 94,6 95,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 97,5 98,5 98,5 99,0 96,5 98,3 98,3 99,4 96,7 96,5 95,9 96,0 96,6 97,7 97,9 97,8 97,9 97,9 97,1 97,2 97,8 97,9 97,9 97,1 97,2 97,3 97,3 97,3 97,4 97,6 97,0 97,1 97,0 97,3 97,4 97,7 97,9 97,8 98,4 98,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 76,6 76,8 78,5 78,3 77,3 89,4 97,0 95,9 72,1 72,3 55,4 55,7 55,7 38,8 39,5 50,7 51,3 56,1 44,6 44,2 50,7 51,3 56,1 44,6 44,2 49,1 49,0 49,1 48,9 48,9 50,1 49,9 50,1 50,0 50,0 47,7 47,3 47,4 46,7 47,7
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 6,1 5,8 5,8 5,7 5,7 5,2 5,2 5,2 5,4 5,3 6,0 5,8 5,8 5,8 5,8 6,0 5,8 5,6 5,8 5,8 6,0 5,8 5,6 5,8 5,8 6,0 5,8 5,7 5,7 5,7 6,0 5,9 5,7 5,7 5,7 6,0 5,8 5,7 5,7 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)2 prosent 30,3 37,1 43,0 39,9 34,8 35,3 39,1 43,2 42,9 43,4 38,5 41,6 41,3 42,1 42,7 40,9 43,9 44,5 43,5 44,0 40,9 43,9 44,5 43,5 44,0 38,9 40,8 41,5 42,4 42,7 38,2 39,8 40,7 41,6 42,0 37,5 39,4 39,5 40,8 42,2
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 4,3 4,1 3,9 6,0 5,1 3,1 3,0 3,5 3,9 4,4 2,7 2,8 3,4 3,9 4,4 3,5 3,5 3,7 4,6 4,5 3,5 3,5 3,7 4,6 4,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,0 4,0 4,5 4,8 4,7
Andel barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 4,2 6,0 4,8 10,8 : 2,9 0,0 : 3,7 3,4 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,2 3,2 3,4 3,0 3,7 3,2 3,2 3,4 3,0 3,7 2,6 2,7 2,8 2,8 3,1 2,5 2,6 2,8 2,8 3,1 3,5 3,9 4,1 4,3 4,1
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 62,7 83,7 83,0 83,7 78,8 87,2 87,5 76,1 83,7 79,6 76,2 79,3 80,8 86,5 89,2 81,1 84,9 84,9 82,6 84,9 81,1 84,9 84,9 82,6 84,9 80,0 81,9 83,0 84,0 85,6 80,3 82,8 83,9 85,3 86,9 80,3 84,7 84,0 85,9 87,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)1 kr 64,8 74,6 75,2 71,3 82,8 75,1 79,0 87,5 79,8 88,4 69,2 74,0 76,0 78,1 87,7 68,5 72,8 78,4 75,2 83,9 68,5 72,8 78,4 75,2 83,9 69,1 74,1 78,8 77,3 85,6 70,4 75,1 79,5 78,5 87,4 70,6 75,7 78,8 77,6 85,3
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 56,6 65,1 67,3 63,3 72,2 65,2 68,7 75,7 65,0 72,0 55,9 59,8 61,6 59,8 66,6 56,2 59,6 64,3 59,2 65,1 56,2 59,6 64,3 59,2 65,1 55,1 59,1 62,7 61,1 67,2 55,9 59,6 63,1 61,6 68,5 56,7 60,6 63,5 61,8 67,4
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 9,6 9,9 9,6 9,9 9,8 10,3 9,7 10,6 11,3 11,7 13,6 13,9 14,8 14,5 15,1 12,7 12,8 12,8 14,2 14,6 12,7 12,8 12,8 14,2 14,6 14,4 14,3 14,3 14,2 14,4 14,5 14,4 14,4 14,2 14,4 14,0 13,8 13,7 13,7 13,7
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 137 151 159 381 164 755 171 525 179 859 157 259 166 410 177 978 173 137 189 201 139 810 152 291 157 055 165 255 177 246 143 788 153 936 167 404 163 572 177 841 143 788 153 936 167 404 163 572 177 841 143 919 153 538 163 202 168 377 181 642 145 125 154 317 164 473 170 168 185 181 148 793 159 536 169 554 173 599 184 038
1Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.
2Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
3Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.