KOSTRA nøkkeltall

Vestfold og Telemark

Tannhelsetjenesten

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Tannhelsetjenesten

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestfold og Telemark fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Barn og unge 1-18 år under tilsyn (prosent) prosent . . . . 97,9 100,0 97,6 98,6 86,5 85,6 99,7 97,6 98,4 87,7 86,7 99,5 97,8 98,0 97,5 98,0
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie under tilsyn (prosent) prosent . . . . 99,9 80,3 77,6 86,2 79,6 71,0 77,8 76,5 85,3 78,3 68,3 80,7 81,2 91,4 91,5 83,2
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under tilsyn (prosent) prosent . . . . 25,7 33,8 32,0 28,1 23,0 21,5 33,3 31,4 27,5 22,6 21,0 35,9 36,3 31,5 28,7 25,4
Prioriterte personer undersøkt/behandlet (antall) antall . . . . 49 403 784 775 763 744 776 300 763 499 618 487 864 850 840 618 855 411 843 677 690 194 163 295 159 517 163 071 153 196 87 609
Andel 5-åringer uten karies (DMFT=0) (prosent) prosent . . . . 78,6 81,4 82,4 82,4 81,8 81,4 80,2 81,3 81,3 81,1 80,7 80,6 81,2 81,5 82,4 77,9
Andel 18-åringer med DMFT<4 (prosent) prosent . . . . 68,3 67,3 70,7 71,3 73,6 74,7 67,8 70,9 71,5 73,7 74,9 66,1 68,0 69,6 72,8 69,6
Andel 18-åringer med DMFT>9 (prosent) prosent . . . . 8,6 9,1 7,8 7,4 6,5 6,3 8,9 7,7 7,3 6,4 6,2 9,3 8,9 7,7 6,8 8,0
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall) antall . . . . 2,73 2,60 2,30 2,20 2,30 2,42 2,60 2,60 2,50 2,30 2,43 .. .. .. .. ..
Netto driftsutgifter per innbygger (kr) kr . . . . 439,3 487,0 492,5 522,0 534,6 532,2 460,5 466,0 493,7 506,2 503,2 453,5 447,5 475,4 484,5 472,1
Avtalte tannlegeårsverk (uten spesialitet) per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 8,1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 7,7 7,7 7,9 7,9 7,9
Avtalte tannlegespesialistårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 1,6 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6