KOSTRA nøkkeltall

Vestfold og Telemark

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestfold og Telemark fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 0,34 0,51 0,52 0,57 0,54 0,38 0,33 0,33 0,36 0,33 0,21 0,47 0,50 0,58 0,54 0,35
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 6 3 7 4 6 4 4 7 4 7 4 4 17 6 5 5
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 72 72 71 72 70 73 71 70 72 69 72 72 64 74 72 72
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 18 21 19 22 22 21 21 20 22 22 22 20 17 21 24 21
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 92 91 91 91 93 93 91 91 91 93 94 91 92 94 95 93
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 2
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . . 92,9 93,2 92,0 91,0 92,9 93,1 92,3 91,0 90,3 91,6 92,5 94,1 91,6 92,5 95,0 93,6
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . . 9 8 7 5 4 4 7 6 5 4 3 9 6 0 0 5
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . . 61 93 98 112 110 81 96 102 115 111 75 76 89 107 101 64
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . . 85 134 131 119 118 107 133 134 110 121 108 115 141 96 92 84

Kontakt