KOSTRA nøkkeltall

Vestfold og Telemark

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestfold og Telemark fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 8,0 8,2 8,1 8,4 8,1 8,0 5,4 5,3 5,5 5,3 5,1 8,3 8,1 8,3 8,1 8,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . . 34 46 44 45 42 40 40 38 39 36 35 40 41 27 28 42
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . . 0,97 0,96 0,98 0,98 0,98 1,01 0,91 0,93 0,93 0,92 0,94 0,94 0,92 0,91 0,93 1,03
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . . 95 106 102 105 105 115 107 103 105 106 114 132 107 119 104 104
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . . 488 513 518 553 567 526 516 523 554 529 575 436 491 554 551 497
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . . 88 134 151 164 163 156 135 151 163 162 156 107 150 146 144 115
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . . 61 93 98 112 110 81 96 102 115 111 75 76 89 107 101 64
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt