KOSTRA nøkkeltall

Vestfold og Telemark

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestfold og Telemark fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Innbyggere (antall) antall . . . . 421 882 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 4 694 359 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 5 391 369 1 000 863 1 007 975 1 012 788 1 018 593 730 725
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 . . . . 8,4 10,6 10,2 9,9 9,7 9,3 11,2 10,7 10,3 10,2 9,8 10,1 9,6 9,4 9,1 8,8
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 . . . . 8,7 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7,5 8,4 8,5 8,4 8,3 8,3
Netto innflytting (antall)1 antall . . . . 2 609 23 675 20 245 15 889 18 435 13 135 26 076 21 349 18 103 25 327 11 327 5 438 6 008 3 707 4 854 3 725
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent . . . . 12,8 10,8 10,7 10,7 10,6 10,5 10,7 10,6 10,5 10,4 10,4 12,4 12,3 12,3 12,2 12,2
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent . . . . 60,9 63,4 62,7 62,0 61,5 60,7 63,9 63,2 62,5 62,0 61,2 63,5 62,9 61,9 61,3 60,4
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent . . . . 2,5 2,0 1,6 1,5 1,4 2,4 2,0 1,6 1,6 1,5 2,7 2,0 1,7 1,6 1,6 2,4
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent . . . . 15,4 14,5 15,0 15,4 15,9 16,2 16,8 17,3 17,7 18,2 18,5 15,3 15,8 16,2 16,6 15,3
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall . . . . 1,47 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt