KOSTRA nøkkeltall

Vestby - 0211 (Akershus)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestby Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 5 6 2 5 2 164 161 130 144 156 164 161 130 144 156 169 115 141 111 80 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 145 133 114 126 122 145 133 114 126 122
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 75 40 67 60 40 22 16 18 31 26 22 16 18 31 26 17 15 23 23 25 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 24 28 19 28 26 24 28 19 28 26
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 544 224 209 287 431 7 213 6 486 6 201 6 354 6 244 7 213 6 486 6 201 6 354 6 244 6 671 5 846 5 395 4 685 3 088 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 6 888 6 945 6 546 6 760 7 844 6 888 6 945 6 546 6 760 7 844
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 70 109 193 219 .. 3 743 4 482 2 391 3 521 .. 3 743 4 482 2 391 3 521 .. 3 092 3 069 2 174 2 238 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 3 754 3 541 3 192 3 377 .. 3 754 3 541 3 192 3 377
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 14 19 23 38 .. 22 21 18 21 .. 22 21 18 21 .. 18 15 19 20 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 21 20 20 20 .. 21 20 20 20
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 43 21 44 35 .. 41 44 37 39 .. 41 44 37 39 .. 32 35 34 46 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 40 42 34 37 .. 40 42 34 37
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 33 24 10 15 21 19 16 17 16 18 19 16 17 16 18 19 25 18 18 16 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 22 19 19 15 12 22 19 19 15 12
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 0 11 13 .. 53 38 69 66 .. 53 38 69 66 .. 64 96 42 6 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 107 54 111 38 .. 107 54 111 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 4 4 .. 4 10 29 48 23 40 47 29 48 23 40 47 70 118 184 143 12 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 6 21 .. 11 17 6 21 .. 11 17
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 70 100 100 78 .. 95 98 95 94 .. 95 98 95 94 .. 94 92 99 91 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 95 94 94 95 .. 95 94 94 95
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 46 50 .. 46 .. 47 48 49 47 .. 47 48 49 47 .. 48 39 49 49 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 35 48 48 .. 48 35 48 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 100 10 100 98 99 94 92 95 98 99 94 92 95 90 93 95 96 87 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 99 98 96 90 96 99 98 96 90 96
Netto endring i antall boliger (antall) antall 204 186 .. .. .. 3 735 2 802 0 .. .. 3 735 2 802 0 .. .. 2 051 2 206 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 3 560 4 232 0 .. .. 3 560 4 232 0 .. ..

Kontakt