KOSTRA nøkkeltall

Vennesla - 4223 (Agder)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vennesla Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Agder
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr . . . 3 140 3 140 2 429 2 507 2 628 2 886 3 088 2 715 2 774 2 851 2 997 3 140 2 717 2 777 2 855 3 002 3 145 . . . 3 065 3 137
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent . . . 46,1 51,2 40,6 41,3 43,5 42,9 45,0 39,0 40,0 40,8 41,5 43,6 39,0 39,8 40,7 41,1 43,2 . . . 42,9 46,1
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 100 100 0 101 99 100 100 99 99 99 100 99 99 99 99 100 99 . . . 100 99
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg . . . 0,0 0,0 436,9 441,5 451,7 467,8 455,4 440,6 436,2 441,9 471,2 450,3 425,8 420,4 423,8 448,6 430,5 . . . 527,4 496,5

Kontakt