KOSTRA nøkkeltall

Vennesla - 4223 (Agder)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vennesla Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Agder
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . 7 662 9 103 6 871 7 514 7 042 7 928 8 199 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 . . . 7 830 7 819
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 4,5 3,7 4,9 4,8 4,4 4,6 4,3 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 . . . 4,4 3,9
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 4,6 3,8 5,2 5,1 4,7 4,6 4,2 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 . . . 4,4 3,9
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . 4,5 .. 4,0 3,8 3,7 4,1 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. . . . 3,5 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . 54 638 66 902 41 690 47 001 48 649 48 341 56 109 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 . . . 56 544 68 207
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . 47 476 48 912 31 899 32 800 31 712 39 254 48 597 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 . . . 37 342 49 250
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . 282 000 377 531 402 228 427 245 422 068 408 957 418 928 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 . . . 449 105 425 829
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . 15,8 15,0 21,5 21,0 20,3 19,3 18,2 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 . . . 16,7 15,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . 96 95 90 89 90 92 93 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 . . . 95 97
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr . . . 7 025 8 341 6 368 6 972 6 553 7 331 7 596 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 . . . 7 138 7 153
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent . . . .. 3,8 .. .. .. .. 3,6 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 . . . .. 3,0

Kontakt