4471_0912
4471_0912
kostra
2019-09-16T04:00:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Vegårshei, faktaark Regnskap Vegårshei

KOSTRA nøkkeltall

Vegårshei - 0912 (Aust-Agder)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vegårshei Kostragruppe 01 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,0 1,6 2,8 1,2 2,4 3,7 4,1 1,6 2,0 2,9 2,6 5,6 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 2,7 3,7 2,9 1,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,7 2,6 1,6 1,9 2,1 2,0 2,0 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,3 2,4 1,5 1,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 30,1 33,7 17,9 17,8 20,1 23,3 25,0 24,1 19,6 20,9 20,5 25,1 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 15,9 17,0 17,4 16,8
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 25,1 28,8 36,2 47,8 29,9 31,3 31,6 39,7 26,6 29,5 29,1 33,0 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 35,8 40,8 41,7 45,8
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 94,9 94,8 84,3 96,6 86,0 85,3 87,4 91,2 79,2 80,1 82,1 87,1 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 109,7 106,4 105,0 109,5
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 62 455 62 778 65 403 66 213 53 725 54 957 55 446 56 733 69 568 72 361 74 628 76 503 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 49 502 51 307 52 378 53 754
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,7 4,4 6,5 6,8 7,1 7,6 8,4 9,8 7,4 8,2 8,2 11,5 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 5,9 5,9 7,5 8,0
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 27,6 29,1 22,5 20,0 11,0 10,8 14,5 17,3 12,4 14,3 14,8 16,4 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 12,0 11,9 10,9 11,8
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 32,0 63,9 52,6 44,9 25,5 32,9 31,0 27,2 36,6 32,3 27,4 25,6 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 20,2 14,9 19,8 7,7

Kontakt