KOSTRA nøkkeltall

Vegårshei - 0912 (Aust-Agder)

Regnskap

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vegårshei Kostragruppe 01 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,0 1,6 2,8 1,2 . 2,4 3,7 4,1 1,6 0,2 2,0 2,9 2,6 5,6 0,9 2,0 2,9 2,6 5,6 0,9 2,9 4,1 3,7 2,2 1,4 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 3,7 2,9 1,2 0,2 2,7 3,7 2,9 1,2 0,2 2,7 3,7 2,9 1,2 0,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 . 2,0 2,7 2,6 1,6 0,5 1,9 2,1 2,0 2,0 1,0 1,9 2,1 2,0 2,0 1,0 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,3 2,4 1,5 1,0 0,4 1,3 2,4 1,5 1,0 0,4 1,3 2,4 1,5 1,0 0,4
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 30,1 33,7 17,9 17,8 . 20,1 23,3 25,0 24,1 23,0 19,6 20,9 20,8 24,9 26,8 19,6 20,9 20,8 24,9 26,8 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 15,9 17,0 17,4 16,8 12,2 15,9 17,0 17,4 16,8 12,2 15,9 17,0 17,4 16,8 12,2
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 25,1 28,8 36,2 47,8 . 30,1 31,5 31,8 39,7 42,4 26,8 29,9 29,2 32,9 27,3 26,8 29,9 29,2 32,9 27,3 37,2 40,1 40,1 42,2 47,3 34,8 37,7 36,5 39,1 43,1 36,6 41,3 42,2 45,8 44,9 36,6 41,3 42,2 45,8 44,9 36,6 41,3 42,2 45,8 44,9
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 94,9 94,8 84,3 96,6 . 86,0 85,3 87,4 91,2 93,7 79,2 80,1 82,0 87,1 93,7 79,2 80,1 82,0 87,1 93,7 101,1 101,3 101,9 105,6 110,5 98,9 98,9 98,6 101,8 106,2 109,7 106,4 105,0 109,5 104,1 109,7 106,4 105,0 109,5 104,1 109,7 106,4 105,0 109,5 104,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 62 455 62 778 65 403 66 213 . 53 725 54 957 55 446 56 733 61 835 69 568 72 361 74 628 76 503 75 247 69 568 72 361 74 628 76 503 75 247 49 775 52 158 53 619 55 124 57 297 50 630 53 174 54 801 56 328 58 484 49 502 51 307 52 378 53 754 55 638 49 502 51 307 52 378 53 754 55 638 49 502 51 307 52 378 53 754 55 638
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,4 4,4 6,5 6,8 . 6,9 10,2 10,9 11,0 8,1 7,4 10,2 9,9 13,3 12,5 7,4 10,2 9,9 13,3 12,5 7,9 10,7 11,7 12,3 11,7 7,8 10,4 11,4 12,2 11,5 5,5 8,3 9,1 9,1 8,4 5,5 8,3 9,1 9,1 8,4 5,5 8,3 9,1 9,1 8,4
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 27,6 29,1 22,5 20,0 . 11,0 10,8 14,5 17,3 14,0 12,4 14,3 14,8 16,4 20,6 12,4 14,3 14,8 16,4 20,6 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,6 12,0 11,9 10,9 11,8 12,8 12,0 11,9 10,9 11,8 12,8 12,0 11,9 10,9 11,8 12,8
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 37,0 68,6 60,6 52,0 . 31,1 39,3 35,7 31,4 33,2 41,9 35,8 31,3 28,4 31,5 41,9 35,8 31,3 28,4 31,5 31,3 32,6 34,9 36,0 33,0 35,2 39,1 40,1 44,9 40,9 30,7 29,3 37,5 25,8 12,5 30,7 29,3 37,5 25,8 12,5 30,7 29,3 37,5 25,8 12,5

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt