KOSTRA nøkkeltall

Vegårshei - 0912 (Aust-Agder)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vegårshei Kostragruppe 01 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 0 2 2 0 1 37 47 48 38 20 63 55 57 60 26 63 55 57 60 26 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 60 78 53 59 35 60 78 53 59 35 60 78 53 59 35
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 100 .. .. 30 15 16 23 23 25 26 14 17 14 25 26 14 17 14 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 26 12 9 11 9 26 12 9 11 9 26 12 9 11 9
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 112 67 99 142 152 1 708 1 781 1 986 1 738 667 2 012 2 176 1 813 1 836 1 594 2 012 2 176 1 813 1 836 1 594 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 3 673 2 475 2 816 2 913 2 836 3 673 2 475 2 816 2 913 2 836 3 673 2 475 2 816 2 913 2 836
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 31 14 44 120 .. 1 189 970 779 201 .. 1 347 1 268 530 500 .. 1 347 1 268 530 500 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 .. 807 656 1 975 1 886 .. 807 656 1 975 1 886 .. 807 656 1 975 1 886
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 17 9 .. 7 .. 16 14 16 14 .. 16 15 26 16 .. 16 15 26 16 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 14 17 14 15 .. 14 17 14 15 .. 14 17 14 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 45 26 8 11 .. 35 27 37 26 .. 43 27 40 24 .. 43 27 40 24 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 .. 28 30 33 30 .. 28 30 33 30 .. 28 30 33 30
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 19 40 25 .. 4 16 18 16 10 14 21 19 14 16 12 21 19 14 16 12 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 24 37 19 25 17 24 37 19 25 17 24 37 19 25 17
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 2 0 .. 8 1 2 1 .. 2 0 7 0 .. 2 0 7 0 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 .. 2 32 12 32 .. 2 32 12 32 .. 2 32 12 32
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. .. 23 26 73 18 6 56 80 61 74 33 56 80 61 74 33 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 94 80 186 46 14 94 80 186 46 14 94 80 186 46 14
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 .. .. .. .. 92 96 100 100 .. 100 91 100 98 .. 100 91 100 98 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 .. 98 46 91 84 .. 98 46 91 84 .. 98 46 91 84
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. .. .. 50 50 50 47 .. 49 50 50 .. .. 49 50 50 .. .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 .. 49 42 47 20 .. 49 42 47 20 .. 49 42 47 20
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 67 64 75 69 90 62 60 67 91 64 62 60 67 91 64 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 86 87 101 96 84 86 87 101 96 84 86 87 101 96 84
Netto endring i antall boliger (antall) antall 16 21 .. .. .. 414 370 0 .. .. 248 269 0 .. .. 248 269 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 712 795 0 .. .. 712 795 0 .. .. 712 795 0 .. ..

Kontakt