KOSTRA nøkkeltall

Vegårshei - 4212 (Agder)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vegårshei Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Agder
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . . 100 95 97 97 91 97 96 98 97 99 98 96 98 97 99 98 . . . . 95
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr . . . . 6 958 3 459 3 551 3 476 3 814 5 138 3 762 3 841 3 930 4 144 4 321 3 759 3 837 3 927 4 141 4 317 . . . . 5 337
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . . .. .. .. .. .. .. 0,57 0,57 0,56 0,57 0,65 0,61 0,62 0,60 0,61 0,69 . . . . 0,68
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent . . . . 85,8 .. .. .. .. .. 47,3 50,0 53,9 41,1 47,8 55,5 57,7 60,9 35,1 40,6 . . . . 46,2

Kontakt