4397_0912
4397_0912
kostra
2019-10-19T04:39:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Vegårshei, faktaark Brann og ulykkesvern Vegårshei

KOSTRA nøkkeltall

Vegårshei - 0912 (Aust-Agder)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vegårshei Kostragruppe 01 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 724 1 808 1 889 2 114 1 046 1 153 1 213 1 382 1 621 1 922 1 881 2 141 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 1 323 1 370 1 429 1 638
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 499 1 581 1 660 1 884 805 953 1 037 1 069 1 340 1 609 1 544 1 747 831 897 929 993 804 861 897 950 1 076 1 106 1 154 1 347
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 225 227 229 230 241 200 176 313 281 313 337 394 211 222 224 248 198 207 209 230 247 265 274 291
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 392 1 490 1 563 1 813 821 892 928 1 045 1 222 1 497 1 426 1 614 762 807 822 889 740 778 794 849 798 840 853 1 024
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -18 -8 -8 -7 53 -14 -44 59 58 66 57 87 60 60 57 71 60 59 56 69 55 82 75 91
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 410 1 498 1 571 1 820 768 905 972 986 1 164 1 431 1 370 1 527 702 747 765 818 680 718 738 780 743 758 778 932
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,65 0,65 0,69 0,70 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,59 0,59 0,61 0,62
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,23 0,23 0,24 0,24 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,42 0,42 0,45 0,46 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,36 0,36 0,38 0,38
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 2 1 4 43 49 44 67 20 37 48 55 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 95 92 103 115
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 4 4 2 1 252 150 151 126 348 321 281 244 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 351 283 249 259

Kontakt