KOSTRA nøkkeltall

Vegårshei - 0912 (Aust-Agder)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vegårshei Kostragruppe 01 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 034 4 182 6 248 8 272 6 754 7 068 7 180 7 567 6 395 6 725 6 621 6 926 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 6 021 6 261 8 205 8 283
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,9 4,0 5,5 3,3 4,2 4,9 4,8 4,4 4,3 4,7 4,6 4,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 5,3 5,0 4,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,3 5,6 6,9 5,1 4,4 5,3 5,2 5,1 4,8 4,7 4,7 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,9 5,3 5,4 5,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,7 4,7 5,5 6,2 4,1 4,3 4,4 4,5 4,6 4,4 4,5 4,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,5 4,5 4,5 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 31 714 16 745 24 900 29 943 51 229 51 865 54 010 58 396 44 413 49 193 48 096 56 078 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 36 160 32 212 36 710 41 295
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 13 517 6 120 11 900 27 393 25 400 24 690 27 441 35 346 26 214 27 147 33 679 21 081 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 25 169 31 647 35 315 37 160
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 192 833 331 600 569 500 273 300 360 589 349 630 325 817 359 051 279 518 329 736 349 162 421 449 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 302 779 327 562 411 222 394 338
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 24,5 34,0 22,7 23,0 22,8 22,8 23,2 21,4 16,3 14,9 15,8 16,6 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 22,3 24,3 22,4 21,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 59 100 92 100 83 78 79 81 73 85 86 85 82 85 86 87 83 86 87 88 75 87 90 94

Kontakt