KOSTRA nøkkeltall

Vega - 1815 (Nordland)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Kommunalt avløp

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vega Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 .. .. 0 79 97 91 102 96 95 94 93 95 96 93 97 96 98 97 99 97 96 98 97 99 94 90 97 98 115
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr : 4 055 4 637 4 680 4 680 : 3 903 4 059 4 026 4 218 : 3 743 3 871 3 890 4 137 : 3 762 3 841 3 930 4 144 : 3 759 3 837 3 927 4 141 : 2 779 2 969 3 080 3 148
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 .. 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,57 0,56 0,57 0,57 0,61 0,62 0,60 0,61 0,32 0,49 0,54 0,56 0,37
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 16,7 19,3 19,3 19,3 19,3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 53,9 41,1 53,9 55,5 57,7 60,9 35,1 50,2 46,1 47,4 48,8 59,4

Kontakt