KOSTRA nøkkeltall

Vega - 1815 (Nordland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vega Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,8 10,3 9,5 10,2 10,8 8,9 9,0 9,1 9,3 9,3 9,7 9,9 10,1 10,2 9,6 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,5 8,8 8,3 8,6 8,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 0 0 0 0 206 242 279 296 409 218 269 351 329 354 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 236 485 294 208 424
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 9,24 9,32 9,42 10,80 10,42 8,05 8,14 8,42 8,76 7,78 9,67 9,53 9,76 9,88 9,86 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 6,36 5,91 6,48 6,26 6,04
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 133 150 151 125 121 82 92 89 88 79 86 76 70 75 83 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 71 101 88 92 111
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 380 422 411 407 468 517 534 537 564 624 498 536 533 567 588 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 418 527 488 557 569
Herav utgifter til renhold (kr) kr 1 1 2 1 2 151 160 168 173 184 141 156 162 161 168 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 102 135 124 132 135
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 134 152 156 169 179 130 137 133 144 159 115 123 121 137 148 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 111 128 123 146 151
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt