KOSTRA nøkkeltall

Vega - 1815 (Nordland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vega Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 292 1 378 1 767 1 934 1 914 1 621 1 922 1 881 2 141 2 117 1 769 2 002 2 061 2 337 2 455 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 220 1 346 1 429 1 556 1 651
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 139 1 220 1 570 1 575 1 590 1 340 1 609 1 544 1 747 1 676 1 478 1 696 1 690 1 886 2 027 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 995 1 107 1 149 1 269 1 321
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 153 158 197 359 324 281 313 337 394 441 291 305 372 451 428 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 225 239 280 287 330
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 116 1 218 1 532 1 747 1 612 1 222 1 497 1 426 1 614 1 556 1 349 1 515 1 545 1 778 1 828 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 890 987 1 022 1 133 1 175
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -1 3 11 171 22 58 66 57 87 54 35 21 62 96 65 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 63 67 94 84 106
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 117 1 215 1 521 1 575 1 590 1 164 1 431 1 370 1 527 1 502 1 314 1 494 1 483 1 681 1 763 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 828 921 928 1 048 1 068
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,39 0,39 1,96 0,52 0,51 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 0,66 0,66 0,75 0,67
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,42 0,41 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,29 0,29 0,26 0,30 0,28
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,39 0,39 1,96 0,10 0,10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,45 0,37 0,40 0,45 0,39
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 2 0 1 0 20 37 48 55 47 60 85 79 70 81 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 51 111 173 197 183
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 4 4 0 3 1 348 321 281 244 174 486 441 428 335 393 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 870 803 659 549 691

Kontakt