KOSTRA nøkkeltall

Vega - 1815 (Nordland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vega Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 27 27 27 27 27 1 660 1 744 1 847 1 854 1 835 2 707 2 900 2 922 2 833 3 073 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 6 634 6 787 6 983 7 000 6 927
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 22 22 22 22 23 31 33 35 36 35 36 39 39 39 39 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 27 28 29 29 29
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 85 85 85 85 85 57 58 56 56 58 43 44 48 47 50 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 52 54 52 53 54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 241 3 009 493 403 24 860 2 019 3 109 3 584 3 596 2 180 1 712 1 836 2 411 2 383 2 679 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 815 1 389 1 455 1 254 1 181
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 17 667 15 000 14 222 9 519 8 889 11 686 12 483 13 028 11 808 11 339 9 165 9 225 8 273 9 471 7 918 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 5 875 5 793 8 277 7 661 8 016
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 29 50 .. 57 22 24 23 17 25 32 28 34 31 18 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 26 29 23 21 23
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 11 12 7 3 6 3 6 11 8 5 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 124 147 138 109 106
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : 3,2 : 3,2 : 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 2,8 2,0 2,6 2,8 2,9 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 2,3 1,7 1,7 1,9 2,0
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 12,9 19,4 10,6 10,6 9,2 13,7 14,1 10,2 8,7 13,3 12,7 13,1 9,8 8,5 10,5 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 19,3 18,7 14,6 12,4 10,9

Kontakt