KOSTRA nøkkeltall

Vardø - 5404 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vardø Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2020 2020 2020 2020 2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,0 3,6 4,0 4,1 3,9
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,3 1,0 1,4 1,4 1,4
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 4 578 2 722 2 529 2 644 2 853
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 738 1 265 1 174 1 224 1 193
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 579 7 091 1 350 1 457 1 191
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 78 381 295 302 318
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 0,1 2,6 2,7 2,8 2,6
Utlån per innbygger (antall) antall 0,1 2,2 2,1 2,1 1,8
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 22,7 16,6 13,6 13,1 15,6
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 7,3 13,1 15,8 17,1 16,0
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt