KOSTRA nøkkeltall

Vardø - 2002 (Finnmark Finnmárku)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Husholdningsavfall

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vardø Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr .. 3 416 4 270 2 570 3 711 .. 2 862 2 910 2 808 2 759 .. 2 666 2 715 2 774 2 851 .. 2 668 2 717 2 777 2 855 .. 3 670 3 896 3 875 3 870 .. 3 670 3 896 3 875 3 870
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 14,9 13,4 18,7 25,6 34,5 30,3 29,3 30,5 28,8 31,1 37,8 38,0 39,0 40,0 40,8 37,9 38,1 39,0 39,8 40,7 19,8 19,2 23,1 26,0 31,9 19,8 19,2 23,1 26,0 31,9
Selvkostgrad (prosent) prosent .. 100 .. 100 100 0 0 0 101 100 98 100 99 99 99 98 100 99 99 99 0 0 0 100 99 0 0 0 100 99
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 0,0 498,5 484,7 478,1 487,6 438,5 453,8 448,5 440,6 436,2 444,5 438,8 433,0 425,8 420,4 427,0 410,6 411,4 377,9 401,4 351,1 410,6 411,4 377,9 401,4 351,1

Kontakt