KOSTRA nøkkeltall

Vardø - 2002 (Finnmark Finnmárku)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vardø Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 537 1 833 2 204 2 191 1 460 1 605 1 660 1 834 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 1 489 1 693 1 735 1 799
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 945 1 190 1 509 1 405 1 162 1 281 1 334 1 459 831 897 929 993 804 861 897 950 1 260 1 425 1 431 1 494
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 592 643 695 787 298 325 326 374 211 222 224 248 198 207 209 230 229 268 304 305
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 249 1 567 1 938 1 917 1 074 1 192 1 195 1 315 762 807 822 889 740 778 794 849 1 268 1 466 1 464 1 524
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 368 416 469 547 69 80 55 70 60 60 57 71 60 59 56 69 77 112 117 86
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 881 1 151 1 469 1 370 1 005 1 113 1 141 1 244 702 747 765 818 680 718 738 780 1 190 1 354 1 347 1 439
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 2,10 2,14 2,15 2,16 .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 1,04 1,13 1,09 1,11
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,70 0,71 0,72 0,72 .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,35 0,36 0,36 0,37
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,40 1,43 1,43 1,44 .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,69 0,77 0,73 0,74
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 3 2 3 67 125 116 106 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 50 82 81 90
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 19 3 10 2 579 469 417 378 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 322 261 242 218

Kontakt