KOSTRA nøkkeltall

Vardø - 5404 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vardø Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . . 17 908 8 571 9 025 9 633 11 088 11 432 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 . . . . 9 316
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 11,0 4,9 5,4 5,3 5,5 6,6 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 . . . . 6,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 8,7 5,0 5,8 5,9 6,0 5,7 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 . . . . 5,9
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . . 9,2 4,5 4,8 5,0 5,1 4,5 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 . . . . 4,1
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . . 56 837 53 128 54 367 59 265 58 550 65 143 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 . . . . 63 633
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . . 8 545 46 682 45 994 51 179 44 022 47 457 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 . . . . 42 490
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . . 439 750 415 518 406 679 449 070 413 479 406 123 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 . . . . 375 697
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . . 21,5 18,5 19,4 18,9 18,2 16,4 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 . . . . 15,9
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . . 100 80 77 82 83 86 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 . . . . 82

Kontakt