KOSTRA nøkkeltall

Våler - 0137 (Østfold)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Våler Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 627 5 811 6 366 6 873 7 886 6 754 7 068 7 180 7 567 9 448 6 056 6 286 6 871 7 514 7 042 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 7 721 8 683 9 498 9 849 10 030 7 721 8 683 9 498 9 849 10 030
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,5 3,9 3,9 6,1 6,0 4,2 4,9 4,8 4,4 5,2 4,6 5,0 4,9 4,8 4,4 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,8 5,0 4,9 5,2 5,3 4,8 5,0 4,9 5,2 5,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,1 4,0 3,9 5,8 6,2 4,4 5,3 5,2 5,1 5,4 4,9 5,1 5,2 5,1 4,7 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 5,0 5,0 5,4 5,3 4,6 5,0 5,0 5,4 5,3
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,4 3,2 3,5 3,8 4,2 4,1 4,3 4,4 4,5 4,9 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,3 4,6 4,7 4,7 4,0 4,3 4,6 4,7 4,7
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 50 468 52 105 63 358 43 964 53 040 51 229 51 865 54 010 58 396 56 243 36 692 39 524 41 690 47 001 48 649 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 42 829 42 957 42 826 43 791 47 787 42 829 42 957 42 826 43 791 47 787
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 30 868 27 649 37 050 33 286 44 255 25 400 24 690 27 441 35 346 35 227 31 025 29 624 31 830 32 704 31 648 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 27 395 31 930 31 207 34 418 41 056 27 395 31 930 31 207 34 418 41 056
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 275 143 368 615 315 125 485 769 314 889 360 589 349 630 325 817 359 051 404 201 389 699 390 348 398 760 423 993 421 015 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 421 879 439 417 453 751 443 209 439 488 421 879 439 417 453 751 443 209 439 488
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 21,9 37,4 27,0 27,5 31,3 22,8 22,8 23,2 21,4 20,8 22,0 21,7 21,5 21,0 20,3 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 20,0 23,5 21,4 20,8 20,9 20,0 23,5 21,4 20,8 20,9
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 95 93 78 73 84 83 78 79 81 88 84 88 90 89 90 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 71 71 75 72 80 71 71 75 72 80

Kontakt