KOSTRA nøkkeltall

Våler - 0426 (Hedmark)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Våler Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 124 132 146 153 128 111 123 119 129 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 114 127 135 156 147 114 127 135 156 147
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 1,03 1,01 1,09 1,14 1,01 0,83 0,86 0,82 0,87 0,81 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,75 0,79 0,81 0,87 0,84 0,75 0,79 0,81 0,87 0,84
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,6 97,4 97,2 97,1 96,9 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,4 94,5 93,6 93,4 95,0 95,4 94,5 93,6 93,4 95,0
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 144 184 148 170 161 145 160 161 157 166 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 177 190 183 181 169 177 190 183 181 169
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 79 80 75 71 70 84 83 85 85 84 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 67 66 66 64 62 67 66 66 64 62
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 2 2 2 2 1 9 10 9 8 7 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 28 30 30 31 34 28 30 30 31 34
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 18 17 22 22 24 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 4 4 4 6 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 81 82 76 72 71 94 95 95 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 91 91 92 91 94 91 91 92 91 94
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 49 46 60 69 73 9 7 6 6 7 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 8 9 7 7 5 8 9 7 7 5

Kontakt