KOSTRA nøkkeltall

Vågå - 0515 (Oppland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vågå Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 150 190 154 141 139 111 123 119 129 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 119 128 126 130 133
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 1,01 1,24 0,96 0,94 0,90 0,83 0,86 0,82 0,87 0,81 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,77 0,80 0,76 0,77 0,76
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 98,0 99,6 100,0 99,3 100,0 97,6 97,4 97,2 97,1 96,9 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 96,7 97,0 96,8 97,3 98,3
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 208 223 167 213 202 145 160 161 157 166 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 179 202 171 166 167
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 61 56 78 62 63 84 83 85 85 84 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 82 81 79 80 80
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 9 10 9 8 7 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 10 12 14 12 12
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 37 43 22 37 37 3 4 4 4 6 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 7 5 6 7 8
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 98 99 99 98 99 94 95 95 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 97 96 96 97 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 5 1 2 3 1 9 7 6 6 7 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 3 4 3 1 2

Kontakt