4411_1857
4411_1857
kostra
2019-09-18T13:18:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunal vannforsyning Værøy, faktaark Kommunal vannforsyning Værøy

KOSTRA nøkkeltall

Værøy - 1857 (Nordland)

Kommunal vannforsyning

Publisert 17.06.2019.

Justering av enkelte tall har blitt gjort etter publisering. Se rettelogg her.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Værøy Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent .. 92 100 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97 98 98 97 97 98 98 0 0 0 0
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr .. 4 681 4 681 4 681 3 896 4 008 3 884 4 141 4 062 4 123 4 119 4 583 4 058 4 232 4 252 4 490 3 317 3 362 3 453 3 741 3 314 3 359 3 449 3 737 3 619 3 722 3 629 3 894
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,74 0,74 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,65 0,69 0,67 0,70 0,66 0,70 0,60 0,56 0,46 0,78
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,0 98,0 98,3 99,2 98,3 98,3 95,4 92,2 98,9 98,5
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 37,4 33,2 36,2 36,7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,5 30,1 30,9 30,3 29,8 23,9 26,6 27,1 28,2

Kontakt