4395_1857
4395_1857
kostra
2019-08-24T23:56:00.000Z
no
tjenesteområde Befolkningsprofil Værøy, faktaark Befolkningsprofil Værøy

KOSTRA nøkkeltall

Værøy - 1857 (Nordland)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Værøy Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 765 744 746 732 20 124 20 147 20 003 16 361 52 943 52 969 52 610 52 192 74 953 74 837 74 445 73 538 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 241 906 242 866 243 335 243 385
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 10,5 6,7 16,1 4,1 9,5 9,2 8,8 8,7 8,1 8,2 8,1 8,3 8,0 7,9 7,5 7,8 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 10,1 9,6 9,4 9,0
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 10,5 10,8 12,1 5,5 10,0 9,6 9,8 12,2 11,5 11,7 11,8 12,0 12,2 12,1 11,9 11,8 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 9,5 9,2 9,4 9,2
Netto innflytting (antall)1 antall -16 -18 -1 -13 -15 28 -118 -115 -28 203 -163 -230 -126 196 -84 -613 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 92 862 433 89
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 6,6 6,2 7,4 6,4 9,3 9,2 7,8 9,8 9,7 9,7 9,7 9,6 10,2 10,1 10,1 10,2 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 10,1 10,0 9,9
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 59,0 57,5 51,2 59,1 61,5 61,6 51,4 61,5 67,2 66,4 65,3 65,1 68,9 68,3 67,9 67,1 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 66,8 66,3 65,4 64,6
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 2,9 3,9 2,7 2,6 1,9 1,9 1,1 0,9 1,5 1,5 1,1 0,9 1,6 1,5 1,3 1,3 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 1,8 1,6 1,2 1,3
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 15,2 14,8 15,0 15,8 9,8 10,7 .. .. 9,3 10,3 .. .. 10,8 11,7 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 9,1 9,7 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,69 1,63 1,54 1,80 1,76 1,70 1,61 1,80 1,72 1,65 1,57 1,80 1,72 1,63 1,56 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,69 1,63 1,54
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt