KOSTRA nøkkeltall

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vadsø (-2019) Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk (-2019)
2020 2020 2020 2020 2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . 4,7 4,0 4,1 .
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . 1,7 1,4 1,4 .
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . 0,8 0,8 0,8 .
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr . 2 782 2 529 2 644 .
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr . 1 264 1 174 1 224 .
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr . 1 602 1 350 1 457 .
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr . 270 295 302 .
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall . 2,8 2,7 2,8 .
Utlån per innbygger (antall) antall . 2,1 2,1 2,1 .
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent . 11,4 13,6 13,1 .
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall . 18,3 15,8 17,1 .
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt