KOSTRA nøkkeltall

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vadsø (-2019) Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk (-2019)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 120 98 117 65 . 121 115 139 123 88 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 116 120 141 150 .
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,93 0,90 1,10 1,19 . 0,80 0,77 0,87 0,94 0,45 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 0,84 0,82 0,98 1,02 .
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 97,3 97,6 95,6 95,7 . 96,5 96,2 97,0 98,5 94,1 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 98,0 96,7 96,8 97,4 .
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 236 215 180 89 . 188 186 190 160 125 166 155 154 154 139 168 158 155 153 138 206 204 214 206 .
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 . 87 83 86 94 80 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 96 88 93 94 .
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 . 10 15 11 6 17 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 2 10 4 5 .
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 . 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 3 1 .
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 . 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 .
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 . 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 0 0 0 0 .
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 . 95 94 95 99 95 95 95 95 96 97 95 95 94 96 96 98 96 96 98 .
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 1 0 0 . 4 3 4 0 3 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 5 4 8 3 .

Kontakt