KOSTRA nøkkeltall

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vadsø (-2019) Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk (-2019) Finnmark Finnmárk (-2019)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 3 485 3 592 3 891 2 828 . 2 781 2 788 2 831 2 847 2 876 2 666 2 715 2 774 2 851 2 997 2 668 2 717 2 777 2 855 3 002 3 670 3 896 3 875 3 870 . 3 670 3 896 3 875 3 870 .
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 16,9 18,9 53,9 35,1 . 33,7 35,6 38,4 39,7 37,3 38,0 39,0 40,0 40,8 41,5 38,1 39,0 39,8 40,7 41,1 19,2 23,1 26,0 31,9 . 19,2 23,1 26,0 31,9 .
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 .. 100 . 0 0 99 100 100 100 99 99 99 100 100 99 99 99 100 0 0 100 99 . 0 0 100 99 .
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. 0,0 0,0 . 424,4 412,1 426,0 400,9 421,6 448,5 440,6 436,2 444,5 471,2 433,0 425,8 420,4 427,0 448,6 411,4 377,9 401,4 351,1 . 411,4 377,9 401,4 351,1 .

Kontakt