KOSTRA nøkkeltall

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vadsø (-2019) Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk (-2019) Finnmark Finnmárk (-2019)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 30 437 32 910 34 805 37 520 . 31 201 32 643 34 759 39 684 25 066 24 341 25 456 27 245 28 774 29 271 23 751 24 800 26 539 28 026 28 597 33 128 35 257 37 333 39 271 . 33 128 35 257 37 333 39 271 .
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 349,4 368,6 360,7 369,4 . 365,1 378,6 392,6 430,2 266,6 292,1 299,9 306,0 313,3 315,4 280,5 287,9 293,3 299,9 302,3 383,5 393,4 408,9 418,1 . 383,5 393,4 408,9 418,1 .
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 24,0 24,2 26,3 27,7 . 32,4 32,3 33,4 34,8 30,0 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 30,7 30,1 31,1 31,7 . 30,7 30,1 31,1 31,7 .
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 72,4 67,6 69,5 70,2 . 77,1 77,4 77,9 73,7 77,5 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 70,9 71,2 71,5 70,8 . 70,9 71,2 71,5 70,8 .
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,52 0,49 0,46 0,39 . 0,58 0,59 0,61 0,57 0,62 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,57 0,58 0,60 0,59 . 0,57 0,58 0,60 0,59 .
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 40,6 44,7 44,0 45,4 . 36,2 36,4 35,3 38,4 25,8 32,9 32,4 31,6 30,3 29,2 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 38,7 38,4 37,9 36,9 . 38,7 38,4 37,9 36,9 .
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 50,0 46,9 45,8 49,3 . 46,2 46,3 31,6 45,9 49,1 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 46,3 46,8 47,4 47,8 48,3 47,7 47,7 47,9 48,5 . 47,7 47,7 47,9 48,5 .
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 7,6 5,1 5,4 5,1 . 8,7 13,2 12,8 11,2 12,3 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 16,1 15,6 14,7 13,3 . 16,1 15,6 14,7 13,3 .
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 70,0 70,0 70,0 70,0 . 86,5 86,8 86,2 83,6 94,6 87,7 89,2 89,7 91,0 91,8 84,2 86,6 87,8 89,3 90,4 81,7 83,7 81,2 82,5 . 81,7 83,7 81,2 82,5 .
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 5 012 6 333 5 726 5 234 . 3 867 4 049 4 281 4 684 3 790 3 295 3 439 3 710 3 842 4 033 3 251 3 381 3 642 3 794 3 987 4 124 4 450 4 568 4 788 . 4 124 4 450 4 568 4 788 .
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 . 3,0 3,1 3,2 0,0 14,1 6,0 5,9 5,4 5,5 5,4 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 9,4 8,7 8,8 8,5 . 9,4 8,7 8,8 8,5 .
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 1,46 0,58 0,66 0,59 . 0,94 0,54 0,54 0,49 0,57 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,57 0,45 0,53 0,51 . 0,57 0,45 0,53 0,51 .
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 1,84 1,65 1,89 1,75 . 0,00 0,00 0,63 0,60 0,68 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,66 0,66 0,86 0,81 . 0,66 0,66 0,86 0,81 .
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,2 5,2 5,4 5,9 . 5,4 5,1 5,3 6,0 5,3 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 6,1 5,8 6,0 6,3 . 6,1 5,8 6,0 6,3 .
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 14,9 16,6 17,5 17,8 . 12,3 12,9 13,0 15,2 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 16,6 16,5 17,1 17,9 . 16,6 16,5 17,1 17,9 .
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,4 11,6 11,5 13,5 . 10,5 11,0 11,1 11,9 9,2 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 10,7 11,3 11,2 11,4 . 10,7 11,3 11,2 11,4 .
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 45,8 48,4 38,5 48,6 . 43,4 41,3 46,9 55,8 37,9 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 49,5 42,9 47,9 54,8 . 49,5 42,9 47,9 54,8 .
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 160,6 80,8 85,7 92,0 . 89,1 88,4 81,8 95,0 56,1 91,8 90,6 90,6 93,4 72,4 87,7 88,6 88,4 90,0 69,9 81,6 77,1 65,4 79,4 . 81,6 77,1 65,4 79,4 .

Kontakt