KOSTRA nøkkeltall

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vadsø (-2019) Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk (-2019) Finnmark Finnmárk (-2019)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 540 1 698 1 631 1 808 . 1 460 1 434 1 522 1 988 975 1 119 1 153 1 242 1 292 1 310 1 069 1 106 1 180 1 228 1 263 1 693 1 735 1 799 1 887 . 1 693 1 735 1 799 1 887 .
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 172 1 363 1 280 1 482 . 1 195 1 163 1 227 1 603 808 897 929 993 1 036 1 054 861 897 950 990 1 027 1 425 1 431 1 494 1 592 . 1 425 1 431 1 494 1 592 .
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 368 336 350 326 . 265 271 295 386 167 222 224 248 255 256 207 209 230 238 236 268 304 305 295 . 268 304 305 295 .
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 134 1 276 1 253 1 385 . 1 155 1 116 1 215 1 596 728 807 822 889 919 894 778 794 849 880 874 1 466 1 464 1 524 1 581 . 1 466 1 464 1 524 1 581 .
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 216 172 180 148 . 113 100 110 171 70 60 57 71 65 65 59 56 69 65 64 112 117 86 73 . 112 117 86 73 .
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 918 1 103 1 074 1 237 . 1 042 1 016 1 105 1 425 657 747 765 818 853 829 718 738 780 815 810 1 354 1 347 1 439 1 508 . 1 354 1 347 1 439 1 508 .
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,09 1,09 1,12 1,05 . .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 1,13 1,09 1,11 1,10 . 1,13 1,09 1,11 1,10 .
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,55 0,55 0,56 0,37 . .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 0,36 0,36 0,37 0,35 . 0,36 0,36 0,37 0,35 .
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,54 0,54 0,56 0,68 . .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 0,77 0,73 0,74 0,75 . 0,77 0,73 0,74 0,75 .
Antall bygningsbranner (antall) antall 4 9 10 2 . 107 135 135 42 650 2 567 2 711 2 939 2 798 2 601 3 009 3 079 3 318 3 160 2 966 82 81 90 66 . 82 81 90 66 .
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 30 25 22 12 . 563 438 461 205 1 276 11 091 9 745 9 041 8 137 6 995 11 641 11 145 9 312 8 183 7 144 261 242 218 174 . 261 242 218 174 .

Kontakt