KOSTRA nøkkeltall

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vadsø (-2019) Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk (-2019)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 11 703 15 406 14 413 14 999 . 7 676 8 625 9 608 9 843 7 599 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 9 344 9 784 11 423 11 496 .
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 9,5 6,0 8,2 6,4 . 5,5 5,6 5,4 5,3 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 6,7 5,9 6,9 6,5 .
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 9,8 8,8 9,3 6,5 . 5,8 5,7 5,5 5,0 4,2 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 7,3 6,8 7,4 6,9 .
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,1 4,6 4,4 3,8 . 4,4 4,4 4,5 4,0 3,1 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 4,9 4,5 4,8 4,6 .
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 44 313 74 857 73 793 99 587 . 46 475 48 442 51 708 71 021 54 881 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 48 092 59 279 62 441 73 583 .
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 12 143 44 614 19 238 18 433 . 28 148 29 782 34 933 33 767 50 572 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 30 854 29 299 40 033 39 571 .
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 330 047 393 444 471 233 504 464 . 321 287 380 904 396 327 411 622 456 511 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 330 224 400 805 360 019 392 050 .
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 17,9 14,6 16,1 9,5 . 21,3 21,5 19,9 15,5 16,3 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 21,5 19,3 19,8 17,9 .
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 50 44 80 87 . 72 77 82 89 89 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 58 58 73 85 .

Kontakt