KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 6,6 6,4 11,4 6,8 8,9 3,7 6,3 3,8 -1,4 1,7 2,9 2,6 5,6 0,6 1,8 11,0 10,2 9,3 11,2 4,0 11,0 10,2 9,3 11,2 4,0 4,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 5,0 4,9 3,3 4,3 3,7
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,0 3,3 3,7 3,8 0,0 2,7 1,6 2,2 1,3 -0,1 2,1 2,0 2,0 1,0 0,0 2,8 2,1 2,5 1,6 0,0 2,8 2,1 2,5 1,6 0,0 2,1 1,8 1,2 1,1 0,0 2,0 1,9 1,3 1,2 0,0 2,1 2,0 1,5 2,9 0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 26,5 31,8 34,6 26,0 29,0 35,6 35,5 40,9 23,6 20,3 20,9 20,8 24,9 25,3 20,3 52,0 53,4 53,9 63,1 31,0 52,0 53,4 53,9 63,1 31,0 20,9 21,8 21,7 20,6 22,5 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 20,3 22,3 19,7 19,5 20,5
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -8,6 -4,9 -0,7 13,3 -0,8 15,9 11,6 9,2 26,1 49,5 29,9 29,2 32,9 37,9 41,1 -11,6 -14,5 -13,8 -32,2 12,2 -11,6 -14,5 -13,8 -32,2 12,2 40,1 40,1 42,2 48,3 51,2 37,7 36,5 39,1 44,4 46,8 29,0 29,3 34,4 37,3 38,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 55,8 66,9 71,2 69,5 66,4 74,3 69,4 70,2 90,4 100,6 80,1 82,0 87,1 94,1 97,0 61,6 66,7 67,2 63,7 73,4 61,6 66,7 67,2 63,7 73,4 101,3 101,9 105,6 111,0 117,3 98,9 98,6 101,8 106,7 112,4 97,3 99,5 101,4 103,3 107,6
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 157 886 151 774 171 434 167 616 184 589 73 537 76 261 80 588 77 371 65 811 72 361 74 628 76 503 75 862 69 119 68 787 70 853 73 165 76 041 114 873 68 787 70 853 73 165 76 041 114 873 52 158 53 619 55 124 57 318 59 398 53 174 54 801 56 328 58 503 60 867 51 680 52 775 54 367 56 449 58 394
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 15,8 23,3 27,3 19,7 23,8 17,6 14,7 20,9 13,6 9,7 10,2 9,9 13,3 13,0 10,3 32,7 34,9 39,5 47,7 19,9 32,7 34,9 39,5 47,7 19,9 10,7 11,7 12,3 12,4 11,8 10,4 11,4 12,2 12,1 11,6 13,6 15,5 16,1 17,2 14,1
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,3 14,6 19,0 25,9 7,4 13,2 11,1 14,9 24,7 16,1 14,3 14,8 16,4 19,6 9,9 12,8 22,3 19,6 18,4 6,7 12,8 22,3 19,6 18,4 6,7 14,7 14,5 15,2 16,3 15,7 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 17,0 17,0 16,5 14,6 15,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 85,7 33,8 51,0 94,0 44,0 40,6 43,6 50,0 40,9 33,5 35,8 31,3 28,4 33,9 33,7 60,6 56,0 64,5 63,5 52,8 60,6 56,0 64,5 63,5 52,8 32,6 34,9 36,0 33,8 34,9 39,1 40,1 44,9 41,5 38,5 50,2 50,7 53,2 41,1 53,5

Kontakt