KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Plan- og byggesaksbehandling

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan- og byggesaksbehandling

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall) antall .. .. 0 0 .. 7 4 7 69 39 57 49 24 29 30 15 25 8 0 0 15 25 8 0 0 1 226 1 145 948 942 815 1 273 1 167 975 963 835 129 88 89 92 68
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall) antall 0 .. .. 0 .. 5 4 2 22 20 10 8 9 17 18 5 10 4 1 2 5 10 4 1 2 287 399 364 385 370 293 403 377 391 380 41 42 30 41 45
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager) dager .. .. .. .. .. 78 80 93 117 94 91 96 99 109 92 81 117 148 .. .. 81 117 148 .. .. 119 119 126 131 138 120 121 128 134 138 176 173 168 139 148
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall) antall .. .. 0 0 .. 0 0 1 168 49 4 10 23 17 12 4 16 13 0 1 4 16 13 0 1 615 682 629 838 580 629 710 642 871 599 156 79 111 105 114
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall) antall 6 0 1 0 0 382 312 308 1 222 1 562 2 044 935 834 1 072 1 586 697 293 227 26 24 697 293 227 26 24 39 200 33 292 29 786 31 027 33 235 42 169 36 334 32 788 33 994 36 433 2 752 3 973 3 186 3 308 3 147
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 1 4 2 11 8 377 514 502 2 896 2 849 2 048 2 111 1 965 2 185 2 116 706 388 998 84 81 706 388 998 84 81 38 990 38 687 38 004 39 834 42 162 41 959 41 538 40 749 42 885 45 216 2 747 2 474 2 815 2 630 2 303
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager) dager 13 .. 15 .. .. 23 35 37 30 31 29 39 37 36 33 25 38 38 53 14 25 38 38 53 14 32 37 37 39 42 33 38 37 39 42 37 38 41 43 47
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager) dager 21 5 8 10 12 16 14 18 14 14 15 23 17 14 15 13 15 16 22 16 13 15 16 22 16 16 20 18 17 19 16 20 18 17 19 17 16 19 18 18
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 .. 0,0 9,8 11,2 13,2 15,2 16,3 17,2 15,3 13,7 16,6 17,8 11,5 12,0 12,5 10,4 8,6 11,5 12,0 12,5 10,4 8,6 19,4 20,6 21,1 20,8 20,4 19,1 20,8 20,8 20,3 19,7 23,4 27,8 29,2 30,2 26,6
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall) antall .. .. 0 0 .. 13 22 19 76 98 60 67 54 79 86 27 23 28 1 4 27 23 28 1 4 3 345 3 099 3 128 3 115 3 642 3 707 3 590 3 724 3 675 4 343 406 365 372 390 381
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall) antall .. .. 0 0 .. 55 52 35 248 112 80 89 62 96 78 48 13 27 9 6 48 13 27 9 6 7 359 6 303 5 390 4 556 4 245 7 893 6 854 5 889 5 471 5 077 1 523 951 881 667 600

Kontakt