KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 10 10 16 16 67 10 474 10 095 8 533 7 453 76 118 36 518 36 906 41 055 39 611 71 297 14 542 16 030 16 175 16 581 4 236 14 542 16 030 16 175 16 581 4 236 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 47 660 48 605 50 921 57 263 54 337
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 0,3 0,3 0,4 0,4 1,8 3,5 3,4 3,2 .. 4,2 3,7 3,7 4,2 .. 4,9 6,3 6,9 7,0 .. 8,2 6,3 6,9 7,0 .. 8,2 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,6 4,6 4,9 .. 5,3
Landbrukseiendommer (antall) antall 37 37 37 37 37 3 003 3 003 2 644 .. 17 924 9 981 9 981 9 890 .. 14 647 2 322 2 322 2 303 .. 519 2 322 2 322 2 303 .. 519 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 10 471 10 471 10 389 .. 10 314
Jordbruksbedrifter (antall) antall 6 6 6 6 6 552 537 431 .. 3 652 1 818 1 754 1 696 .. 3 010 500 493 485 .. 114 500 493 485 .. 114 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 4 237 4 176 4 118 .. 4 035
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 1 256 1 312 1 265 1 259 1 274 119 256 117 000 93 751 .. 859 653 421 265 424 157 424 456 .. 643 060 91 782 91 904 90 548 .. 27 183 91 782 91 904 90 548 .. 27 183 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 996 267 995 047 999 003 .. 999 171
Produktivt skogareal (dekar) dekar 0 0 40 0 .. 1 147 298 1 147 298 954 105 .. 11 011 937 4 430 744 4 430 744 4 438 010 .. 6 054 198 658 705 658 705 655 130 .. 187 790 658 705 658 705 655 130 .. 187 790 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 1 377 545 1 377 545 1 379 016 .. 1 377 580
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 36,0 21,5 28,9 1 946,9 480,8 228,6 322,1 164,7 222,3 24,3 1,2 38,4 124,5 2,6 24,3 1,2 38,4 124,5 2,6 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 839,4 459,1 508,8 771,8 761,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 35,6 15,2 27,4 390,1 180,1 61,2 90,6 87,2 113,1 16,0 1,2 3,1 15,0 2,6 16,0 1,2 3,1 15,0 2,6 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 557,3 255,1 401,4 621,2 470,5
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,4 6,3 1,5 1 556,8 300,7 167,4 231,5 77,5 109,2 8,3 0,0 35,3 109,5 0,0 8,3 0,0 35,3 109,5 0,0 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 282,1 204,0 107,4 150,6 291,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 0 0 166 182 237 290 2 399 1 022 1 336 1 933 1 472 1 930 228 148 185 159 21 228 148 185 159 21 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 2 370 1 841 2 047 2 455 1 915
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 0 0 5 7 3 123 87 80 97 788 531 360 424 527 537 153 193 69 64 32 153 193 69 64 32 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 528 431 435 467 447

Kontakt