KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 2 624 2 624 2 718 2 982 3 048 3 046 2 985 3 074 2 856 2 872 3 065 3 136 3 267 2 819 3 001 2 966 3 031 3 337 3 624 3 845 2 966 3 031 3 337 3 624 3 845 2 715 2 774 2 851 2 997 3 140 2 717 2 777 2 855 3 002 3 145 2 525 2 583 2 641 2 824 3 017
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 49,4 50,2 49,4 0,0 27,8 39,4 38,5 35,8 39,4 38,6 36,2 38,1 35,0 33,2 34,9 35,2 36,4 39,7 36,3 37,7 35,2 36,4 39,7 36,3 37,7 39,0 40,0 40,8 41,5 43,6 39,0 39,8 40,7 41,1 43,2 42,8 43,2 45,2 39,3 40,8
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 97 99 100 96 0 98 99 100 100 0 99 99 100 98 0 100 99 100 99 0 100 99 100 99 99 99 99 100 99 99 99 99 100 99 0 100 101 99 99
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. 0,0 0,0 0,0 0,0 458,6 428,2 496,5 568,8 541,4 470,2 485,7 525,7 514,8 520,9 525,3 536,9 578,3 492,7 534,5 525,3 536,9 578,3 492,7 534,5 440,6 436,2 441,9 471,2 450,3 425,8 420,4 423,8 448,6 430,5 412,5 404,4 409,2 447,6 406,9

Kontakt