KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 53 493 49 856 54 449 56 778 58 240 35 871 37 623 41 531 40 089 38 627 39 274 40 895 44 056 43 478 41 204 42 560 43 974 46 633 49 755 53 739 42 560 43 974 46 633 49 755 53 739 24 341 25 456 27 245 28 774 29 271 23 751 24 800 26 539 28 026 28 597 21 065 22 096 23 593 24 891 25 431
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 547,8 563,5 566,8 547,5 589,6 404,3 414,1 438,7 406,3 427,8 469,1 479,1 486,0 462,2 446,7 460,8 471,7 479,0 477,2 498,6 460,8 471,7 479,0 477,2 498,6 292,1 299,9 306,0 313,3 315,4 280,5 287,9 293,3 299,9 302,3 251,1 256,7 265,6 268,4 275,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 26,2 25,8 27,6 26,3 23,5 32,2 32,5 31,9 31,6 35,8 34,3 34,2 34,7 35,2 36,0 29,2 29,3 29,8 31,0 28,6 29,2 29,3 29,8 31,0 28,6 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 28,4 28,4 28,8 29,7 28,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 76,9 76,6 87,0 88,2 83,4 79,6 77,8 77,7 78,9 77,6 76,4 75,5 74,9 79,5 77,7 77,2 76,8 78,3 79,3 75,6 77,2 76,8 78,3 79,3 75,6 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 79,0 79,5 79,5 80,1 80,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk .. .. .. .. .. 0,53 0,54 0,63 0,61 0,57 0,60 0,59 0,60 0,52 0,57 0,68 0,72 0,74 0,69 0,59 0,68 0,72 0,74 0,69 0,59 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,62 0,61 0,63 0,63 0,67
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent .. .. .. .. .. 36,2 34,3 30,8 28,1 34,1 35,9 35,9 36,0 37,1 34,2 34,2 33,1 34,2 32,4 28,6 34,2 33,1 34,2 32,4 28,6 32,9 32,4 31,6 30,3 29,2 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 28,2 28,2 27,5 26,5 24,7
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent .. .. .. .. .. 39,2 39,9 23,1 45,3 43,3 35,9 35,8 20,6 41,4 43,8 39,3 38,4 23,9 39,6 27,7 39,3 38,4 23,9 39,6 27,7 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 46,3 46,8 47,4 47,8 48,3 50,2 51,2 51,4 51,9 52,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent .. .. .. .. .. 9,1 17,5 16,4 15,0 11,9 18,4 17,3 16,1 13,6 12,6 21,3 16,3 15,3 15,9 24,1 21,3 16,3 15,3 15,9 24,1 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 13,1 12,7 12,7 12,7 11,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 82,9 86,8 87,0 100,0 86,8 90,3 91,3 94,5 93,5 94,8 97,7 98,3 99,1 98,1 96,8 97,7 98,3 99,1 98,1 96,8 87,7 89,2 89,7 91,0 91,8 84,2 86,6 87,8 89,3 90,4 90,9 91,8 96,1 96,0 96,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 0 0 0 0 0 3 174 3 383 3 460 4 402 3 996 3 128 3 245 3 644 4 089 3 799 4 451 4 680 5 070 5 037 3 985 4 451 4 680 5 070 5 037 3 985 3 295 3 439 3 710 3 842 4 033 3 251 3 381 3 642 3 794 3 987 3 605 3 709 3 911 3 993 4 069
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5,9 5,4 5,5 5,4 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 13,4 12,8 11,3 10,4 8,4
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer .. .. .. .. .. 0,72 0,38 0,43 0,55 0,48 0,39 0,39 0,45 0,49 0,53 0,52 0,70 0,72 0,61 0,27 0,52 0,70 0,72 0,61 0,27 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,62 0,60 0,62 0,56 0,67
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,64 0,87 0,00 0,00 0,38 0,78 0,69 0,00 0,00 1,56 1,62 0,00 0,00 0,00 1,56 1,62 0,00 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,49 0,58 0,60 0,65 0,60
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,5 4,7 4,9 5,9 6,7 5,7 5,8 5,7 5,7 5,6 6,1 6,1 6,2 6,0 6,0 5,6 5,7 6,0 6,6 8,3 5,6 5,7 6,0 6,6 8,3 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 4,2 4,2 4,4 4,7 5,1
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 5,0 4,8 5,1 15,2 5,2 13,7 13,8 15,0 13,5 12,5 16,5 16,5 16,8 16,9 15,3 20,0 20,3 19,5 19,3 18,4 20,0 20,3 19,5 19,3 18,4 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 9,8 10,1 10,4 10,3 10,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,0 14,4 40,8 40,4 41,7 11,1 11,2 12,2 11,2 11,6 11,5 11,6 12,7 12,3 12,2 12,9 13,4 13,5 13,2 17,3 12,9 13,4 13,5 13,2 17,3 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 7,4 7,6 7,8 8,1 8,0
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 78,5 79,9 110,2 153,8 154,8 39,7 38,4 45,9 47,7 53,1 40,6 40,2 45,4 51,9 56,5 55,0 56,7 56,1 53,5 39,2 55,0 56,7 56,1 53,5 39,2 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 29,5 31,3 38,0 39,3 41,3
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 100,0 100,0 50,0 100,0 .. 86,5 85,8 103,5 92,8 87,0 94,5 95,3 90,3 92,6 90,1 93,1 94,5 91,9 118,9 69,7 93,1 94,5 91,9 118,9 69,7 91,8 90,6 90,6 93,4 72,4 87,7 88,6 88,4 90,0 69,9 87,3 88,6 90,0 93,8 69,7

Kontakt