KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,0 6,7 8,7 8,3 9,4 8,5 8,8 9,0 9,9 8,5 9,0 9,1 9,3 9,3 8,9 11,6 10,9 11,6 12,4 11,9 11,6 10,9 11,6 12,4 11,9 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,3 8,8 9,1 9,0 8,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 234 298 270 338 484 92 152 202 272 312 242 279 296 409 274 398 424 587 578 587 398 424 587 578 587 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 167 217 244 253 265
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 14,27 13,79 13,46 16,57 16,30 8,43 8,25 8,55 9,40 6,50 8,14 8,42 8,76 7,78 7,54 10,56 10,19 9,56 13,11 12,97 10,56 10,19 9,56 13,11 12,97 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 4,51 4,51 5,18 4,66 4,89
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 37 20 27 49 146 100 108 115 92 101 92 89 88 78 89 158 156 140 99 122 158 156 140 99 122 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 132 169 126 118 119
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 557 530 787 635 710 445 487 543 536 564 534 537 564 627 532 547 567 661 550 589 547 567 661 550 589 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 608 574 563 644 538
Herav utgifter til renhold (kr) kr 162 154 174 143 145 140 145 167 190 181 160 168 173 184 164 126 138 192 154 166 126 138 192 154 166 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 164 180 156 183 167
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 81 83 135 125 57 104 121 140 121 108 137 133 144 159 100 139 147 167 130 117 139 147 167 130 117 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 116 114 114 128 91
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt