KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 6,7 8,7 8,3 9,4 9,5 8,8 9,0 9,9 8,5 9,1 9,1 9,3 9,3 8,9 9,4 10,9 11,6 12,4 11,9 11,2 10,9 11,6 12,4 11,9 11,2 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 8,8 9,1 9,0 8,4 8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 298 270 338 484 415 152 202 272 312 363 279 296 409 274 346 424 587 578 587 763 424 587 578 587 763 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 217 244 253 265 279
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 13,79 13,46 16,57 16,30 17,45 8,25 8,55 9,40 6,50 6,69 8,42 8,76 7,78 7,54 7,65 10,19 9,56 13,11 12,97 13,46 10,19 9,56 13,11 12,97 13,46 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 4,51 5,18 4,66 4,89 4,90
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 20 27 49 146 127 108 115 92 101 96 89 88 78 89 81 156 140 99 122 104 156 140 99 122 104 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 169 126 118 119 101
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 530 787 635 710 697 487 543 536 564 621 537 564 627 532 595 567 661 550 589 661 567 661 550 589 661 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 574 563 644 538 659
Herav utgifter til renhold (kr) kr 154 174 143 145 145 145 167 190 181 179 168 173 184 164 161 138 192 154 166 156 138 192 154 166 156 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 180 156 183 167 169
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 83 135 125 57 107 121 140 121 108 151 133 144 159 100 141 147 167 130 117 153 147 167 130 117 153 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 114 114 128 91 150
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt