KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 2 149 2 375 2 347 3 803 3 969 1 523 1 670 1 874 2 073 1 747 1 922 1 881 2 141 2 137 1 931 2 138 1 966 2 441 3 082 2 969 2 138 1 966 2 441 3 082 2 969 1 119 1 153 1 242 1 292 1 310 1 069 1 106 1 180 1 228 1 263 957 1 060 1 137 1 343 1 335
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 2 129 2 149 1 883 3 399 3 604 1 254 1 375 1 621 1 791 1 295 1 609 1 544 1 747 1 696 1 492 1 834 1 689 2 159 2 530 2 602 1 834 1 689 2 159 2 530 2 602 897 929 993 1 036 1 054 861 897 950 990 1 027 809 913 987 1 197 1 182
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 20 226 464 404 365 270 295 253 282 452 313 337 394 442 439 305 277 282 552 366 305 277 282 552 366 222 224 248 255 256 207 209 230 238 236 147 147 150 145 153
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 2 035 2 216 2 260 2 788 2 531 1 217 1 344 1 541 1 629 1 241 1 497 1 426 1 614 1 575 1 318 1 850 1 683 1 994 2 399 2 252 1 850 1 683 1 994 2 399 2 252 807 822 889 919 894 778 794 849 880 874 717 757 825 855 816
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 20 226 469 227 104 83 88 26 -6 79 66 57 87 54 64 67 50 38 128 38 67 50 38 128 38 60 57 71 65 65 59 56 69 65 64 53 50 54 11 0
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 2 015 1 990 1 791 2 561 2 427 1 134 1 256 1 515 1 634 1 161 1 431 1 370 1 527 1 521 1 254 1 783 1 633 1 955 2 271 2 214 1 783 1 633 1 955 2 271 2 214 747 765 818 853 829 718 738 780 815 810 664 706 771 844 816
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,51 0,49 0,52 0,53 0,55 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 0,65 0,63 0,64 0,57 0,65
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,26 0,28 0,28 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 0,18 0,19 0,19 0,15 0,20
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,51 0,49 0,26 0,25 0,27 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 0,47 0,44 0,45 0,42 0,45
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 0 0 6 0 10 12 12 16 108 37 48 55 47 96 12 10 17 14 2 12 10 17 14 2 2 567 2 711 2 939 2 798 2 601 3 009 3 079 3 318 3 160 2 966 196 198 210 222 207
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 9 8 0 8 2 115 86 69 91 270 321 281 244 174 294 97 64 51 50 32 97 64 51 50 32 11 091 9 745 9 041 8 137 6 995 11 641 11 145 9 312 8 183 7 144 845 619 574 548 557

Kontakt