KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 2 375 2 347 3 803 3 969 3 739 1 670 1 874 2 073 1 747 1 808 1 881 2 141 2 137 1 931 2 034 1 966 2 441 3 082 2 969 2 955 1 966 2 441 3 082 2 969 2 955 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 1 060 1 137 1 343 1 335 1 406
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 2 149 1 883 3 399 3 604 3 553 1 375 1 621 1 791 1 295 1 320 1 544 1 747 1 696 1 492 1 547 1 689 2 159 2 530 2 602 2 602 1 689 2 159 2 530 2 602 2 602 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 913 987 1 197 1 182 1 261
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 226 464 404 365 186 295 253 282 452 487 337 394 442 439 487 277 282 552 366 353 277 282 552 366 353 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 147 150 145 153 146
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 2 216 2 260 2 788 2 531 3 250 1 344 1 541 1 629 1 241 1 273 1 426 1 614 1 575 1 318 1 399 1 683 1 994 2 399 2 252 2 360 1 683 1 994 2 399 2 252 2 360 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 757 825 855 816 858
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 226 469 227 104 170 88 26 -6 79 106 57 87 54 64 83 50 38 128 38 53 50 38 128 38 53 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 50 54 11 0 20
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 990 1 791 2 561 2 427 3 080 1 256 1 515 1 634 1 161 1 167 1 370 1 527 1 521 1 254 1 317 1 633 1 955 2 271 2 214 2 306 1 633 1 955 2 271 2 214 2 306 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 706 771 844 816 838
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,49 0,52 0,53 0,55 0,55 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 0,63 0,64 0,57 0,65 0,65
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,26 0,28 0,28 0,28 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 0,19 0,19 0,15 0,20 0,20
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,49 0,26 0,25 0,27 0,27 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 0,44 0,45 0,42 0,45 0,45
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 0 6 0 0 12 12 16 108 124 48 55 47 96 87 10 17 14 2 4 10 17 14 2 4 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 198 210 222 207 241
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 8 0 8 2 1 86 69 91 270 195 281 244 174 294 241 64 51 50 32 15 64 51 50 32 15 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 619 574 548 557 626

Kontakt