KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 2 2 2 6 6 611 651 490 387 3 658 1 744 1 847 1 854 1 835 3 331 615 588 528 468 152 615 588 528 468 152 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 7 775 7 780 7 616 7 661 7 511
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 10 10 10 30 31 30 33 30 26 25 33 35 36 35 29 35 33 30 31 42 35 33 30 31 42 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 16 16 16 16 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 100 100 100 100 0 64 60 65 63 65 58 56 56 58 59 43 46 49 52 57 43 46 49 52 57 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 43 44 45 47 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 0 0 13 383 15 187 0 2 262 3 642 3 761 4 228 2 208 3 109 3 584 3 596 2 180 1 054 2 492 3 045 3 325 1 672 911 2 492 3 045 3 325 1 672 911 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 688 1 500 1 348 1 295 1 417
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 25 000 17 500 19 000 5 500 6 333 7 977 6 427 8 715 5 257 8 434 12 483 13 028 11 808 11 339 11 811 13 108 15 095 17 803 16 031 10 449 13 108 15 095 17 803 16 031 10 449 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 12 382 10 887 10 579 11 312 11 580
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent .. .. .. 0 .. 8 21 31 14 28 24 23 17 25 18 34 34 27 14 18 34 34 27 14 18 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 27 31 24 28 31
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 0 1 2 2 25 12 7 3 6 18 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 325 325 381 403 393
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 1,4 1,4 1,3 3,9 1,1 1,4 1,9 1,7 2,8 1,2 1,3 0,8 1,3 1,5 1,6 1,3 0,8 1,3 1,5 1,6 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 12,9 10,3 8,6 18,2 10,7 14,1 10,2 8,7 13,3 10,4 12,5 9,5 8,7 9,9 4,4 12,5 9,5 8,7 9,9 4,4 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 17,0 15,4 14,0 12,7 13,9

Kontakt