KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 2 2 6 6 6 651 490 387 3 658 3 690 1 847 1 854 1 835 3 331 3 313 588 528 468 152 148 588 528 468 152 148 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 7 780 7 616 7 661 7 511 7 506
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 10 10 30 31 32 33 30 26 25 25 35 36 35 29 29 33 30 31 42 41 33 30 31 42 41 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 16 16 16 16 15
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 100 100 100 0 0 60 65 63 65 65 56 56 58 59 58 46 49 52 57 57 46 49 52 57 57 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 44 45 47 47 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 0 13 383 15 187 0 0 3 642 3 761 4 228 2 208 1 072 3 584 3 596 2 180 1 054 471 3 045 3 325 1 672 911 101 3 045 3 325 1 672 911 101 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 1 500 1 348 1 295 1 417 1 732
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 17 500 19 000 5 500 6 333 5 667 6 427 8 715 5 257 8 434 10 385 13 028 11 808 11 339 11 811 15 429 15 095 17 803 16 031 10 449 11 790 15 095 17 803 16 031 10 449 11 790 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 10 887 10 579 11 312 11 580 12 514
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent .. .. 0 .. .. 21 31 14 28 20 23 17 25 18 19 34 27 14 18 24 34 27 14 18 24 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 31 24 28 31 53
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 1 2 2 25 13 7 3 6 18 19 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 325 381 403 393 492
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 1,4 1,3 3,9 1,1 1,4 1,9 1,7 2,8 1,2 1,4 0,8 1,3 1,5 1,6 2,5 0,8 1,3 1,5 1,6 2,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 10,3 8,6 18,2 10,7 11,0 10,2 8,7 13,3 10,4 10,6 9,5 8,7 9,9 4,4 3,6 9,5 8,7 9,9 4,4 3,6 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 15,4 14,0 12,7 13,9 13,8

Kontakt